BBC Cymru Fyw

Gostyngiad mewn cyniilion

Published
image captionAr gyfartaledd mae pobl Prydain yn cynilo £87 y mis
Bu gostyngiad sylweddol yn lefel cynilion pobl Cymru yn ystod y tri mis diwethaf.
Yn ôl gwaith ymchwil mae pobl yn arbed £26 yn llai bob mis ar gyfartaledd, £57 o'i cymharu â £83 yn y tri mis blaenorol.
Yn ôl Cynilion Cenedlaethol a Buddsoddiadau (NS&I), Cymru sydd â'r lefelau isaf o ran cynilo o holl wledydd Prydain.
Mae pobl Cymru yn cynilo 4.95% o'u hincwm. Mae hynny'n cymharu â ffigwr o 7.2% yng ngaeaf 2011/12.
Yn ôl y gwaith ymchwil, mae 53% yn cynilo llai na £50 y mis, neu ddim yn cynilo o gwbl.
Ar gyfartaledd mae pobl Prydain yn cynilo £87 y mis.
Ond mae'n debyg nad oes gan 15 miliwn o bobl ddigon o arian i allu ymdopi mewn argyfwng.
Dywedodd John Prout, cyfarwyddwr gyda NS&I: "Mewn amser o galedi mae hi'n gallu bod yn anodd cynilo.
"Ond byddai arbed ychydig o bunnoedd bob wythnos yn helpu rhoi rhyw gymaint o sicrwydd mewn argyfwng."

Straeon perthnasol

  • Rhybudd am godiadau cyflog