Holi dau am ladrad metel honedig

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi arestio dau o bobl yn dilyn digwyddiad yn Aberpennar, Rhondda Cynon Taf nos Sul.

Roedd swyddogion yn ymateb i adroddiad am ladrad honedig ar ran o'r rheilffordd ger gorsaf Aberpennar am 8:15pm.

Cafodd dau ddyn lleol, 37 a 32 oed, eu harestio yn y fan a'r lle ar amheuaeth o ladrata.

Mae'r ddau bellach wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad.

Yn y cyfamser, mae arbenigwyr fforensig wedi bod yn archwilio'r safle.

'Trafferthion mawr'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Cleland, o Heddlu Trafnidiaeth Prydain: "Mae'r ymchwiliad diweddara' yma yn rhan o waith parhaol rhwng Network Rail a heddluoedd lleol i daclo lladradau metel o bob math - gwaith sy'n profi'n effeithiol iawn.

"Mae dwyn offer rheilffordd yn achosi trafferthion mawr i deithwyr ac mae 'na oblygiadau enfawr i'r economi leol; mae'n ymosodiad ar y gymuned mewn gwirionedd."

Ychwanegodd Mark Langman o Network Rail Cymru: "Mae hyn yn rhoi rhybudd i unrhyw un sy'n ystyried dwyn metel o reilffyrdd. Mae lladrad metel yn rhoi pwysau mawr ar ein hadnoddau ac yn achosi trafferthion sylweddol i ddefnyddwyr y rheilffyrdd.

"Pob blwyddyn, mae gweithredoedd y lladron hyn yn costio cannoedd o filoedd o bunnoedd i Network Rail ac yn arwain at oedi a chanslo trenau, a'r costau iawndal enfawr sy'n gysylltiedig."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y lladrad yn Aberpennar gysylltu â Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol