Holi dau am ladrad metel honedig

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi arestio dau o bobl yn dilyn digwyddiad yn Aberpennar, Rhondda Cynon Taf nos Sul.

Roedd swyddogion yn ymateb i adroddiad am ladrad honedig ar ran o'r rheilffordd ger gorsaf Aberpennar am 8:15pm.

Cafodd dau ddyn lleol, 37 a 32 oed, eu harestio yn y fan a'r lle ar amheuaeth o ladrata.

Mae'r ddau bellach wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad.

Yn y cyfamser, mae arbenigwyr fforensig wedi bod yn archwilio'r safle.

'Trafferthion mawr'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Cleland, o Heddlu Trafnidiaeth Prydain: "Mae'r ymchwiliad diweddara' yma yn rhan o waith parhaol rhwng Network Rail a heddluoedd lleol i daclo lladradau metel o bob math - gwaith sy'n profi'n effeithiol iawn.

"Mae dwyn offer rheilffordd yn achosi trafferthion mawr i deithwyr ac mae 'na oblygiadau enfawr i'r economi leol; mae'n ymosodiad ar y gymuned mewn gwirionedd."

Ychwanegodd Mark Langman o Network Rail Cymru: "Mae hyn yn rhoi rhybudd i unrhyw un sy'n ystyried dwyn metel o reilffyrdd. Mae lladrad metel yn rhoi pwysau mawr ar ein hadnoddau ac yn achosi trafferthion sylweddol i ddefnyddwyr y rheilffyrdd.

"Pob blwyddyn, mae gweithredoedd y lladron hyn yn costio cannoedd o filoedd o bunnoedd i Network Rail ac yn arwain at oedi a chanslo trenau, a'r costau iawndal enfawr sy'n gysylltiedig."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y lladrad yn Aberpennar gysylltu â Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.