Pedwar Cymro yn nhîm athletau Prydain

  • Cyhoeddwyd
Rhys Williams
Disgrifiad o’r llun,
Roedd buddugoliaeth Rhys Williams ym Mhencampwriaeth Ewrop yn allweddol

Mae pedwar o athletwyr o Gymru wedi cael eu dewis i gystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Llundain fydd yn dechrau ddiwedd y mis.

Bydd Dai Greene a Rhys Williams yn rhedeg y ras 400m dros y clwydi, gyda'r gwibiwr Christian Malcolm a thaflwr y ddisgen Brett Morse yn ymuno â nhw.

Ond roedd siom i Gareth Warburton. Nid yw ei enw ar y rhestr ar gyfer y ras 800m.

Sawl tasg

Doedd dim syndod gweld enw Dai Greene yn y garfan, ond fe fydd ganddo fwy nag un dasg yn y Gemau.

Yn ogystal â rhedeg y ras 400m dros y clwydi - y ras y mae'n bencampwr byd ynddi - fe fydd hefyd yn rhan o garfan Prydain yn y ras gyfnewid 4X400m.

Roedd buddugoliaeth a medal aur Rhys Williams yn y 400m dros y clwydi bron wedi sicrhau y byddai ei enw yn y tîm, ond gan nad oedd hynny'n bendant, bydd gweld y rhestr yn rhyddhad iddo.

Fe fydd Christian Malcolm yn cystadlu mewn dwy ras hefyd wrth iddo gael ei enwi yn nhîm Olympaidd Prydain am y pedwerydd tro.

Yn ogystal â'i brif gamp - y 200m - bydd Malcolm hefyd yn rhedeg fel aelod o garfan ras gyfnewid y 4X100m.

Siom

Fe redodd Gareth Warburton yr 800m mewn amser o 1:45.8 yn rhagbrofion pencampwriaeth Ewrop yn Helsinki dros y penwythnos.

Roedd y siom o beidio â chyrraedd carfan tîm Prydain yn waeth felly, gan y byddai amser o 1:45.6 mwy na thebyg wedi sicrhau ei le yn y tîm.

Dyfal donc oedd y ddihareb oedd ar feddwl Brett Morse dros y penwythnos.

Wedi iddo fethu â chyrraedd y rownd derfynol y ddisgen yn Helsinki, fe aeth yn gyflym i gystadleuaeth arall yn Llundain y diwrnod canlynol.

Yno fe lwyddodd i daflu pellter o 64.35m - y gorau iddo'r tymor hwn - oedd yn ddigon i berswadio'r dewiswyr i'w gynnwys ar gyfer Gemau Llundain.