Yn euog o lofruddio actor teledu

Gary Suller Image copyright Other
Image caption Cafodd Gary Suller ei ddarganfod yn farw yn ei gartre' fis Medi'r llynedd

Mae dyn 38 oed wedi ei gael yn euog o lofruddio actor teledu o Gwmbrân.

Cafodd Gary Suller, 45 oed, ei guro i farwolaeth yn ei gartref ar Stryd Harold, Pontnewydd, ym mis Medi 2011.

Clywodd rheithgor Llys y Goron Caerdydd fod Barry Bowyer o Groesyceiliog wedi clymu Mr Suller a'i guro cymaint nes iddo gael anafiadau fyddai fel arfer yn cael eu hachosi gan ddamwain car.

Clywodd y llys fod y digwyddiad yn sgil ffrae rhwng y ddau ddyn dros butain.

Doctor Who

Roedd Mr Suller wedi chwarae rhannau actio bychain yng nghyfresi teledu Doctor Who a Casualty.

Mewn datganiad dywedodd John Williams, Uwcherlynydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Fe lofruddiodd Barry Bowyer Gary Suller mewn ymosodiad oedd yn ddidrugaredd o dreisgar a hollol ddisynnwyr.

"Tra bod Bowyer wedi cyfadde' ei fod yn gyfrifol am farwolaeth Gary, dyw e erioed wedi cydnabod fod hon yn weithred ddideimlad a rhagfwriadol.

"Mae hwn wedi bod, ac yn parhau yn amser hynod o anodd i deulu a ffrindiau Gary Suller ac rydym yn meddwl amdanynt."

Bydd Bowyer yn cael ei ddedfrydu yn ddiweddarach ddydd Mawrth.