Cyhoeddi enwau'r tri milwr a laddwyd yn Afghanistan

Leonard Thomas, Craig Andrew Roderick a Saunikalou Ratumaiyale Tuisovurua Image copyright Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Image caption Cafodd (o'r chwith) Leonard Thomas, Craig Andrew Roderick a Saunikalou Ratumaiyale Tuisovuruaeu eu lladd ddydd Sul

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi enwau tri o filwyr gafodd eu lladd yn Afghanistan.

Roedd Craig Andrew Roderick, 22 oed, a Saunikalou Ratumaiyale Tuisovurua, 28 oed, yn aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig a'r Swyddog Gwarantedig Leonard Perran Thomas, 44 oed o Gorfflu Brenhinol y Signalau, yn gynaelod o'r Gwarchodlu Cymreig.

Cafodd y tri eu saethu gan ddyn yn gwisgo lifrai heddlu Afghanistan yn Nhalaith Helmand ddydd Sul.

Roedden nhw'n cyfarfod ag arweinwyr lleol yn Kamparack Pul ar y pryd.

Hyfforddi

Cafodd y plismon ei anafu a'i arestio'n ddiweddarach.

Roedd y milwyr yn rhan o luoedd dan arweiniad Nato oedd yn hyfforddi milwyr Afghanistan.

Mae'r Signalwr Thomas o'r Rhosan ar Wy yn Sir Henffordd yn gadael mam, partner o'r enw Rachel a brawd Tristan.

Dywedodd ei deulu: "Roedd Pez yn ddyn y fyddin drwyddi draw. Roedd wrth ei fodd mewn amgylchiadau eithafol, yn y fyddin ac yn ei amser hamdden.

"Roedd yn ddringwr a mynyddwr brwd a bydd pawb oedd â'r fraint o'i adnabod yn ei golli'n arw."

Mae'r Gwarchodfilwr Roderick, o Lanharan ac a aeth i Ysgol Gyfun Pencoed yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, yn gadael tad a mam, Mike a Sadie, dwy chwaer, llysfrawd, mam-gu a chariad.

"Ni all geiriau ddisgrifio sut mae colli Craig wedi effeithio arnon ni," meddai ei deulu.

'Bwlch mawr'

"Ni fydd y bwlch mawr sydd wedi ei adael byth yn cael ei lenwi.

"Bydd pawb oedd yn ei adnabod yn colli ei wên fawr a'i ddigrifwch.

"Ef oedd y mab, brawd neu ffrind gorau y gallwch ei gael. Roedd yn anrhydedd ei adnabod. Bydd yna golled ar ei ôl a fe wnawn ni byth ei anghofio."

Mae'r Gwarchodfilwr Tuisovura o Fiji yn gadael mam, tad, pedwar brawd a thair chwaer.

Dywedodd yr Isgyrnol Dino Bossi: "Roedd yn ddyn addfwyn a mawr ei barch.

"Byddai'n mynd allan o'i ffordd i helpu unrhyw un. Roedd pawb yn ei hoffi ac roedd ei wên yn gymorth wrth gwrdd ag eraill."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.