Brynfest yn dechrau yn Llundain

  • Cyhoeddwyd
BrynfestFfynhonnell y llun, festival hall
Disgrifiad o’r llun,
Bydd gŵyl Brynfest yn para am bedwar diwrnod yn y Southbank yn Llundain

Nos Fercher yw noson agoriadol gŵyl gerddorol Brynfest yn y Southbank yn Llundain.

Crëwyd yr ŵyl yn enw'r bariton byd-enwog Bryn Terfel, ac mae'n dilyn patrwm cyfarwydd Gŵyl y Faenol a gynhaliwyd ger Bangor am flynyddoedd.

Bwriad yr ŵyl yw rhoi llwyfan ehangach a rhyngwladol i gerddoriaeth a thalent Cymru.

Nos Fercher y cynhelir noson i ddathlu Oes Aur Broadway a chyflwynir y perfformiad gan Siân Phillips, ac mi fydd yn cynnwys perfformiadau gan Bryn Terfel, sêr y West End Julian Ovendon, Clive Rowe, Hannah Waddingham ag Emma Williams a'r cyfan wedi ei gyfarwyddo gan Daniel Evans.

Cerddoriaeth gorawl

Nos Iau fe fydd gala opera fydd yn cynnwys perfformiadau gan Bryn Terfel a'i westeion arbennig gan gynnwys cerddorfa a chorws Opera Cenedlaethol Cymru dan arweiniad Gareth Jones.

Fe fydd noson yn cael ei chynnal ar lwyfan y Festival Hall nos Wener, yng nghwmni Gruff Rhys o'r Super Furry Animals.

Cyflwynir prynhawn o gerddoriaeth gorawl ar ddydd olaf yr ŵyl.

Bydd côr o 500 o gantorion o bum cyfandir, oll â chysylltiadau Cymreig yn cyd-ganu gyda Chôr Meibion Cymry Llundain.

Ceir perfformiad arbennig gan Bryn Terfel, ac mi fydd y rhaglen yn cynnwys premiere byd o 'A Hero's Journey', gwaith newydd gan Karl Jenkins, cyn-aelod o'r band Soft Machine a chyfansoddwr Cymraeg a werthodd dros filiwn o'i albwm Adiemus: Songs of Sanctuary.

'Braint'

Wrth edrych ymlaen at yr ŵyl, dywedodd Bryn Terfel: "Mae'n fraint cael bod ar y llwyfan ardderchog yn Llundain am bedair noson yn olynol, a fy mod i hefyd yn rhan o'r tîm sy'n dewis yr artistiaid ar gyfer yr ŵyl.

"Mae o'r union un syniad oedd gen i yn Y Faenol - mae'n rhaid i'r bobl fydd yn perfformio fod wedi rhannu llwyfan gyda mi er mwyn i fedru gyrru'r llythyr atyn nhw gyda gwahoddiad i'r ŵyl.

"Dwi'n gobeithio bod yna atgofion melys o'r blynyddoedd..... y naw cyngerdd a gafwyd yn Y Faenol. Mae'n anodd creu nosweithiau cyfan gwbl Gymreig ond fe fydd blas Cymreig i bob noson."

Pan ofynnwyd i Bryn Terfel beth oedd y gobaith o weld Gŵyl y Faenol yn dychwelyd i ardal Bangor, dywedodd:

"Rwy'n credu bod teuluoedd yn gwerthfawrogi cael rhywbeth i'r teulu cyfan wneud tua diwedd mis Awst, a pha mor braf fyddai cael deng mlynedd o gyngherddau yno.

"Croesi'n bysedd - dyna'r cyfan all rhywun wneud."