Senedd i drafod gostwng oed pleidleisio i 16

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cynnig gerbron y Senedd wedi cael cefnogaeth y prif bleidiau i gyd

Mae trafodaeth yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mercher i ostwng oed pleidleisio mewn etholiadau yng Nghymru i 16.

Er nad oes gan y Cynulliad y pŵer i newid y gyfraith, mae Aelodau Cynulliad yn dweud y byddai pleidlais o blaid hynny yn gyrru neges bositif am gyfraniad pobl ifanc i'r broses ddemocrataidd.

Cafodd y drafodaeth ei chyflwyno gan sawl plaid gyda chefnogaeth y prif bleidiau.

Mae arweinwyr ieuenctid yng Nghymru wedi croesawu'r drafodaeth.

Bydd Guto Davies, 16 oed o Ynys Môn, ynghyd â nifer o bobl ifanc eraill yn cwrdd gyda gwleidyddion cyn mynd i'r Senedd i glywed y trafod.

Dywedodd Mr Davies, cadeirydd Draig Ffynci - Cynulliad Pobl Ifanc Cymru - y dylai'r gyfraith gael ei newid.

Dywedodd bod gan bobl 16 oed yr hawl i wneud llawer o bethau fel dechrau teulu, ond eto ddim yn cael pleidleisio.

Lluoedd arfog

Ymhlith yr ACau fydd yn codi'r mater mae Julie Morgan (Llafur - Gogledd Caerdydd), Aled Roberts (Democratiaid Rhyddfrydol - Gogledd Cymru), Bethan Jenkins (Plaid Cymru - Gorllewin De Cymru) a Paul Davies (Ceidwadwr - Preseli Penfro).

Maen nhw wedi cyflwyno cynnig sy'n dweud "bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cefnogi gostwng yr oed pleidleisio i 16 ymhob etholiad a refferendwm i gael eu cynnal yng Nghymru".

Dywedodd Mr Roberts bod y mater wedi bod yn rhan o bolisi'r Democratiaid Rhyddfrydol ar lefel y DU am beth amser, ac mae hefyd wedi cael ei godi yng Nghymru sawl gwaith gan bobl ifanc y mae ef wedi cyfarfod â nhw mewn sesiynau ysgolion.

"Fel gwlad rydym yn fodlon gweld ein pobl ifanc yn ymuno â'r lluoedd arfog yn 16 oed, cael plant a phriodi, ac eto mae'n ymddangos ein bod yn credu nad yw pobl ifanc yn ddigon aeddfed i bleidleisio ar yr oed yna," meddai.

"Er fy mod yn derbyn bod hyn yn fater i senedd y DU ar hyn o bryd, rwy'n credu bod y ffaith fod y cynnig yn cael ei gefnogi ar draws y pleidiau yn arwydd pwysig o'r farn o fewn y Cynulliad."

Yr Alban

Galwodd Llywydd y Senedd, Rosemary Butler, am drafodaeth ar ostwng yr oed pleidleisio ym mis Mawrth, gan ddweud bod Ynys Manaw a Jersey eisoes wedi cyflwyno'r newid.

Yn Yr Alban, mae'r llywodraeth SNP am weld pobl 16 ac 17 oed yn cymryd rhan yn y refferendwm ar annibyniaeth i'r wlad.

Cyn y drafodaeth, dywedodd Mrs Morgan: "Rwy'n credu'n gryf y byddai gostwng yr oed pleidleisio yn cynorthwyo'n pobl ifanc i fod yn rhan o'r penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd.

"Dylai hefyd osod patrwm i chwarae rhan mewn etholiadau gydol eu hoes."

Dywedodd Kay Swinburn, yr Aelod Senedd Ewrop Ceidwadol dros Gymru, yn flaenorol y byddai'n well ganddi weld golwg ehangach ar batrymau pleidleisio, oherwydd ar hyn o bryd roedd pobl rhwng 18 a 24 oed ar waelod y tabl pan mae'n fater o fynd allan i bleidleisio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol