Cystadleuwyr 2012: Neil Taylor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Pêl-droed

Ganwyd: Chwefror 7, 1989

Dechreuodd Neil Taylor ei yrfa gyda Manchester City ond gadawodd yn 15 oed i ymuno gyda thîm ieuenctid Wrecsam cyn arwyddo cytundeb proffesiynnol gyda nhw yn 2007.

Chwaraeodd 75 o gemau dros dair blynedd ar y Cae Ras, ond gadawodd am ddim yn 2010 ac ymuno gydag Abertawe yn rhad ac am ddim.

Mae ei yrfa ers hynny wedi mynd o nerth i nerth wrth i Abertawe ennill dyrchafiad i Uwchgynghrair Lloegr yn 2011, ac fe enillodd ei gap cyntaf i Gymru yn erbyn Croatia yn 2010.

Ym Mehefin 2011, cadarnhaoedd Abertawe eu bod wedi derbyn cynnig gan glwb Newcastle am Taylor, ac fe gredir fod y cynnig yn werth £1miliwn. Ond gwrthodwyd y cynnig ac fe arwyddodd Taylor gytundeb newydd gyda'r Elyrch fydd yn ei gadw yno am bedair blynedd.