BBC Cymru Fyw

'Yn fodlon ar drefn ariannu S4C'

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae'r sianel yn wynebu gostyngiad yn ei chyllideb

Mae'r Gweinidog Diwylliant Ed Vaizey wedi dweud ei fod yn fodlon ar drefn newydd o ariannu S4C.

Fe fydd S4C yn derbyn dros £76 miliwn y flwyddyn o ffi'r drwydded o flwyddyn nesa ymlaen.

Dywedodd nad oedd unrhyw beth o'i le wrth gael cynrychiolydd o'r BBC ar y panel sy'n penodi aelodau newydd awdurdod S4C.

Ychwanegodd nad oedd angen deddfwriaeth newydd i egluro'r berthynas rhwng y gorfforaeth a'r sianel.

Bu Adran Ddiwylliant Llywodraeth Prydain yn cynnal ymgynghoriad ar newidiadau i strwythur a chylch gorchwyl y ddau ddarlledwr.

'Diogelu annibyniaeth'

Wrth ymateb, dywedodd S4C mewn datganiad: "Mae S4C yn croesawu derbyniad a chadarnhad y Gweinidog o'r cytundeb a gyrhaeddwyd rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C ac yn credu fod y trefniant partneriaeth newydd yn diogelu annibyniaeth olygyddol a gweithredol S4C.

"Mae'n glir o ymateb y Gweinidog ei fod yn cytuno na fydd cynrychiolaeth Ymddiriedolaeth y BBC ar unrhyw banel dewis aelodau Awdurdod S4C yn effeithio ar yr annibyniaeth honno.

"Bydd cynrychiolydd wedi ei enwebu gan Ymddiriedolaeth y BBC ar y paneli dewis yn y dyfodol".

Bydd y Cytundeb Gweithredol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn yr haf.

Bydd y Cytundeb yn gosod allan yn fanwl y trefniadau atebolrwydd ac ariannu a sut fydd S4C a'r BBC yn cydweithio i sicrhau cydweithredu ac effeithiolrwydd orau posibl.

£100m

Ar hyn o bryd mae S4C yn derbyn y mwyafrif o'i chyllid drwy grant oddi wrth y llywodraeth oedd yn 2009-10 yn werth tua £100 miliwn.

Fel rhan o'r o Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr Llywodraeth San Steffan fis Hydref y llynedd cyhoeddwyd hefyd y byddai'r BBC yn bennaf gyfrifol am ariannu'r Sianel ar ôl 2013.

Straeon perthnasol

  • Prynu Boomerang + am fwy na £7m