BBC Cymru Fyw

Prynu Boomerang + am fwy na £7m

Published
Mae un o gwmnïau teledu annibynnol Cymru wedi cael ei brynu gan ei reolwyr am fwy na £7 miliwn.
Mae Boomerang + yng Nghaerdydd yn gyfuniad o grŵp o gwmnïau sy'n gweithio ym meysydd cynhyrchu, ôl gynhyrchu, adnoddau teledu a rheolaeth talent ac yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu Alfresco ac Apollo.
Sefydlwyd Boomerang yn 1994 ac mae rhaglenni Cymreig, Prydeinig a rhyngwladol y cwmni yn cynnwys chwaraeon eithafol, drama, comedi, digwyddiadau byw, rhaglenni plant, cynnwys ar gyfer y we a darllediadau radio.
Fe fydd Boomerang + yn newid enw i Boom Pictures wrth i Lorraine Heggessey, cyn-reolwraig BBC 1 a chyn-brif weithredwr cwmni Talkback Thames, ymuno â'r cwmni.
Dywedodd fod Boomerang + yn ffynnu ac yn barod i ehangu.

'Arwyddocaol'

Hi fydd cadeirydd gweithredol y cwmni newydd sydd wedi'i gefnogi'n ariannol gan y cwmni ecwiti preifat LDC.
Prif weithredwr Boomerang +, Huw Eurig Davies, fydd prif weithredwr Boom Pictures o dan y drefn newydd.
Dywedodd y byddai'r cwmni newydd yn cael ei leoli yng Nghaerdydd.
"Mae gan Lorraine record heb ei hail ym myd teledu a chynhyrchu.
"Ac mae'r penderfyniad i gyd-weithio â Lorraine ac LDC yn gam arwyddocaol wrth inni ddal ati i ddatblygu ein strategaeth i adeiladu busnes creadigol rhyngwladol cryf â'i bencadlys yng Nghymru."

Straeon perthnasol

  • 'Yn fodlon ar drefn ariannu S4C'