1,000 yn rhoi teyrnged i Maynard

  • Cyhoeddwyd

Mae'r byd criced wedi rhoi teyrnged i Tom Maynard yn ei angladd yng Nghaerdydd.

Bu farw cyn gricedwr Morgannwg a Surrey ym mis Mehefin pan gafodd ei daro gan un o drenau tanddaearol Llundain ger Wimbledon.

Daeth 1,000 i'r gwasanaeth angladdol yng Nghadeirlan Llandaf ddydd Mercher, gan gynnwys enwogion y byd criced megis Andrew Flintoff, Kevin Pietersen a chapten Lloegr Andrew Strauss.

Dywedodd Strauss: "Fe welais i Tom yn chwarae am y tro cyntaf pan oedd yn ei arddegau a'i dad Matthew yn hyfforddwr Lloegr.

"Roedd yn gwneud enw i'w hunan o fewn y gêm ac mae hynny'n rhan o'r rheswm bod ei farwolaeth mor drasig.

"Rwy'n teimlo dros Matthew a Sue (ei rieni) a'r teulu yn amlwg ond rwy'n credu heddiw ein bod yn dathlu Tom a'i orchestion gymaint ag yr ydym yn ffarwelio ag e."

'Cymeriad lliwgar'

Roedd cynrychiolwyr Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yn y gwasanaeth, gan gynnwys cyn gapten Morgannwg, Hugh Morris.

"Mae presenoldeb cymaint o enwogion y byd criced yn dangos bod Tom nid yn unig yn chwaraewr gafodd ei fendithio gyda thalent aruthrol ond hefyd yn berson hynod boblogaidd o fewn y gêm," meddai.

"Mae'r gymuned griced yn teimlo ein bod wedi colli cyfaill a chyd-chwaraewr oedd yn gymeriad mor boblogaidd a lliwgar."

Yn ddiolchgar

Cafodd y cwest i farwolaeth Maynard ei agor a'i ohirio wrth i'r crwner, Dr Shirley Radcliffe, ddweud bod ymchwiliad trylwyr i'r farwolaeth yn parhau.

Dywedodd ei rieni Matthew a Sue a'i chwaer Ceri eu bod yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth.

Mewn datganiad dywedodd y teulu eu bod wedi derbyn cannoedd o gardiau, llythyrau a negeseuon dros yr wythnos ddiwethaf, a bod maint y gefnogaeth wedi bod o gysur gwirioneddol.