Diffyg cyllid yn rhoi diwedd ar brosiect cerdd Bocsŵn

gan Nia Cerys
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Sesiwn Bocsŵn yn Ysgol Gyfun LlangefniFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bocsŵn yn cynnal gweithdy cerdd yn Ysgol Gyfun Llangefni

Mae prosiect unigryw i helpu pobl ifanc di-waith ar Ynys Môn yn dod i ben am nad oes digon o arian i'w gynnal.

Roedd cynllun Bocsŵn yn derbyn grant o Ewrop ond mae'r arian hwnnw bellach wedi gorffen.

Dyw trefnwyr y cynllun, Menter Môn, ddim wedi llwyddo i ddod o hyd i nawdd arall hyd yma.

Dros 10 mlynedd mae Bocsŵn wedi rhoi cyfleoedd i dros 16,000 o blant a phobl ifanc ddatblygu sgiliau cerddoriaeth - nifer ohonyn nhw yn ddi-waith.

'Colled fawr'

Un o'r rhai sydd wedi elwa ydy Gethin Rheon Jones, o Lanfairpwll, a ddywedodd:

"Heb hwn faswn i'n eistedd adre'n gwneud dim byd mae'n siwr, dim ond lolian o gwmpas.

"Mae'r prosiect wedi agor fy llygaid i i sut fedra' i recordio ac ella be' i wneud hefo miwsig yn y dyfodol - 'swn i eisiau agor stiwdio fy hun, neu wneud prosiect fy hun.

"Mae wedi helpu'n fawr iawn fel 'na - mae'n golled fawr."

Ym mis Ionawr fe symudodd Bocsŵn i Stiwdio 12 yn Llangefni, lle mae yna gyfleusterau recordio, gofod perfformio, ystafelloedd golygu ynghyd â gorsaf radio cymunedol.

Ond er gwaetha'r buddsoddiad a'r gwaith caled, mae'r cyfan yn dod i ben oherwydd diffyg cyllid.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Mark Adams:

Disgrifiad o’r llun,
Fe symudodd Bocsŵn i Stiwdio 12, Llangefni, ym mis Ionawr

"Da ni 'di colli lot o grantiau, sydd wedi gwneud hi'n anodd codi prês.

"Roedden ni'n gobeithio y byddai ochr fasnachol y stiwdio'n cymryd drosodd i ariannu'r gwaith ieuenctid oedden ni'n wneud - ond yn anffodus, dydy o ddim wedi gweithio fel 'na.

"Mae bob dim yn newydd yn y stiwdio, yn state of the art - mae'n bechod mawr."

'Wrth eu boddau'

Mae nifer o ysgolion lleol wedi elwa o weithdai Bocsŵn dros y blynyddoedd, fel yr eglura pennaeth cerdd Ysgol Gyfun Llangefni, Bari Gwilliam:

"Mi fuon nhw yma hefo'u hiwcalilis - fe wnaethon ni gynnig hynny i ddosbarthiadau anghenion arbennig.

"Wnaethon nhw elwa lot ohono fo. Roedd lot wedi dod allan o'u hunain, yn ofn chwarae nodau anghywir i ddechrau ond erbyn y diwedd roedden nhw wedi cyfansoddi cân, wedi recordio, roedden nhw wrth eu boddau."

Tra bod Menter Môn yn cydnabod ei bod yn anodd dod o hyd i nawdd ar gyfer prosiectau fel hyn, maen nhw yn ffyddiog y bydd modd parhau ag elfennau o'r cynllun.

Meddai Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes Menter Môn:

"Yn amlwg 'da ni wedi'n siomi ein bod ni wedi methu â chael grantiau i barhau â'r cynllun i'r dyfodol, ond rydan ni'n dal yn bositif y bydd 'na weithgareddau'n parhau.

"Bydd brand Bocsŵn yn dod i ben yn anffodus, ond mi fydd yn rhoi cyfle i ni edrych ar gyfleoedd eraill o fewn y sector cerddoriaeth i bobl ifanc."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol