BBC Cymru Fyw

Diffyg cyllid yn rhoi diwedd ar brosiect cerdd Bocsŵn

gan Nia Cerys
Newyddion BBC Cymru

Published
image copyrightOther
image captionBocsŵn yn cynnal gweithdy cerdd yn Ysgol Gyfun Llangefni

Mae prosiect unigryw i helpu pobl ifanc di-waith ar Ynys Môn yn dod i ben am nad oes digon o arian i'w gynnal.

Roedd cynllun Bocsŵn yn derbyn grant o Ewrop ond mae'r arian hwnnw bellach wedi gorffen.

Dyw trefnwyr y cynllun, Menter Môn, ddim wedi llwyddo i ddod o hyd i nawdd arall hyd yma.

Dros 10 mlynedd mae Bocsŵn wedi rhoi cyfleoedd i dros 16,000 o blant a phobl ifanc ddatblygu sgiliau cerddoriaeth - nifer ohonyn nhw yn ddi-waith.

'Colled fawr'

Un o'r rhai sydd wedi elwa ydy Gethin Rheon Jones, o Lanfairpwll, a ddywedodd:

"Heb hwn faswn i'n eistedd adre'n gwneud dim byd mae'n siwr, dim ond lolian o gwmpas.

"Mae'r prosiect wedi agor fy llygaid i i sut fedra' i recordio ac ella be' i wneud hefo miwsig yn y dyfodol - 'swn i eisiau agor stiwdio fy hun, neu wneud prosiect fy hun.

"Mae wedi helpu'n fawr iawn fel 'na - mae'n golled fawr."

Ym mis Ionawr fe symudodd Bocsŵn i Stiwdio 12 yn Llangefni, lle mae yna gyfleusterau recordio, gofod perfformio, ystafelloedd golygu ynghyd â gorsaf radio cymunedol.

Ond er gwaetha'r buddsoddiad a'r gwaith caled, mae'r cyfan yn dod i ben oherwydd diffyg cyllid.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Mark Adams:

image captionFe symudodd Bocsŵn i Stiwdio 12, Llangefni, ym mis Ionawr

"Da ni 'di colli lot o grantiau, sydd wedi gwneud hi'n anodd codi prês.

"Roedden ni'n gobeithio y byddai ochr fasnachol y stiwdio'n cymryd drosodd i ariannu'r gwaith ieuenctid oedden ni'n wneud - ond yn anffodus, dydy o ddim wedi gweithio fel 'na.

"Mae bob dim yn newydd yn y stiwdio, yn state of the art - mae'n bechod mawr."

'Wrth eu boddau'

Mae nifer o ysgolion lleol wedi elwa o weithdai Bocsŵn dros y blynyddoedd, fel yr eglura pennaeth cerdd Ysgol Gyfun Llangefni, Bari Gwilliam:

"Mi fuon nhw yma hefo'u hiwcalilis - fe wnaethon ni gynnig hynny i ddosbarthiadau anghenion arbennig.

"Wnaethon nhw elwa lot ohono fo. Roedd lot wedi dod allan o'u hunain, yn ofn chwarae nodau anghywir i ddechrau ond erbyn y diwedd roedden nhw wedi cyfansoddi cân, wedi recordio, roedden nhw wrth eu boddau."

Tra bod Menter Môn yn cydnabod ei bod yn anodd dod o hyd i nawdd ar gyfer prosiectau fel hyn, maen nhw yn ffyddiog y bydd modd parhau ag elfennau o'r cynllun.

Meddai Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes Menter Môn:

"Yn amlwg 'da ni wedi'n siomi ein bod ni wedi methu â chael grantiau i barhau â'r cynllun i'r dyfodol, ond rydan ni'n dal yn bositif y bydd 'na weithgareddau'n parhau.

"Bydd brand Bocsŵn yn dod i ben yn anffodus, ond mi fydd yn rhoi cyfle i ni edrych ar gyfleoedd eraill o fewn y sector cerddoriaeth i bobl ifanc."

Dolenni perthnasol ar y we

  • Bocswn

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol