Llys: Gyrru 14 millltir i'r cyfeiriad anghywir ar draffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Yr M25 yw un o ffyrdd prysuraf y DU

Mae dyn 26 oed wedi ei garcharu am 25 mis am yrru am 14 milltir ar ochr anghywir traffordd yn Lloegr.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Christopher Jones o'r Rhyl wedi gyrru ar hyd llain galed orllewinol yr M25 - i gyfeiriad y dwyrain.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod y gyrru'n "wallgofrwydd pur."

'Anhygoel'

"Mae'n gwbl anhygoel na chafodd neb ei anafu nac unrhyw ddifrod ei achosi."

Fe blediodd Jones yn euog i gyhuddiad o yrru'n beryglus ac o yrru pan oedd wedi ei wahardd, a hefyd i gyhuddiad arall o gynhyrchu canabis a bod â'r cyffur yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i werthu.

Cafodd ei garcharu am 25 mis, ei wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd ynghyd â gorchymyn i sefyll prawf gyrru estynedig ar ddiwedd y cyfnod yna.

Dri diwrnod cyn y drosedd roedd Jones wedi methu ymddangos mewn llys yng ngogledd Cymru er gwaetha cyhuddiadau gyrru wedi i'r heddlu ei ddilyn ar ras ar hyd strydoedd canol y Rhyl.

Trwy olau coch

Dechreuodd y digwyddiad yn ne-ddwyrain Lloegr pan aeth Jones drwy olau coch ar yr A22 ond llwyddodd i gyrraedd yr M25.

Er i'r heddlu ddefnyddio teclyn "stinger," gyrrodd o hyd gyda thri theiar fflat ac ar un adeg fe stopiodd i adael i ddyn arall adael y cerbyd.

Cafodd y dyn oedd yn teithio gydag ef, George Mellor, 20 oed o'r Rhyl, ddedfryd o garchar am 16 wythnos wedi ei ohirio a 100 awr o waith di-dâl yn y gymuned.