Heddlu: 3,500 o ymsosodiadau mewn cyfnod o bum mlynedd

Heddlu ar y strydoedd Image copyright PA
Image caption Mae nifer yr ymosodiadau wedi gostwng yn ddiweddar

Bu tua 3,500 o ymosodiadau ar blismyn yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf.

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau ar ôl cais rhyddid gwybodaeth gan aelod cynulliad ac aelod seneddol.

Mae'n golygu cyfartaledd o 700 o ymosodiadau bob blwyddyn, ond gyda'r niferoedd yn gostwng yn raddol yn y blynyddoedd diwethaf.

Dywed yr heddlu fod unrhyw ymosodiadau ar blismyn yn achos pryder.

Mae'r manylion yn datgelu fod diheintydd wedi ei daflu i wyneb plismon yng Ngwent, tra bod rhywun wedi ymosod ar un o blismyn y gogledd gyda bat pêl fas.

Dengys y ffigyrau fod yna 597 o ymosodiadau ar aelodau o Heddlu Gwent, o'i gymharu â 895 yng ngogledd Cymru a 961 yn y de.

'Gormod'

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn casglu data mewn ffordd wahanol.

Nodwyd fod swyddogion heddlu yn Nyfed-Powys yn ddioddefwyr trais ar 1,078 achlysur.

Ond dyw hi ddim yn glir a oeddynt ar ddyletswydd ar y pryd, na chwaith os oeddynt yn gwasanaethu gyda llu arall.

Dywedodd y prif uwcharolygydd Sue Hayes o Heddlu'r De tra bod y ffigyrau wedi haneru dros gyfnod o bum mlynedd, "mae unrhyw ymosodiad ar yr heddlu yn un yn ormod."

AC De Clwyd, Ken Skates a AS De Clwyd Susan Jones wnaeth y cais o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth.

Dywedodd Mr Skates fod y ffigyrau yn achos pryder oherwydd bod yna doriadau yng nghyllidebau'r lluoedd.

Yn ôl Ms Jones er bod y nifer yr ymosodiadau yn gostwng "rydym yn parhau i weld nifer annerbyniol o ymosodiadau.

"Mae'n rhaid i hyn newid, mae angen rhwystro'r fath ymddygiad."

Ymosodiadau ar yr heddlu
Blwyddyn Heddlu'r Gogledd Heddlu'r De Heddlu Gwent Heddlu Dyfed-Powys
2007-8 247 262 158 Data wedi ei gasglu mewn modd gwahanol
2008-9 184 188 118
2009-10 185 184 103
2010-11 146 181 94
2011-12 133 146 124
Cyfanswm 895 961 597 1,078

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.