Dyn o Fagillt yn euog o yrru'n ddiofal achosodd farwolaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae dyn o Sir y Fflint achosodd farwolaeth beiciwr modur drwy yrru'n ddiofal wedi ei wahardd rhag yrru am flwyddyn ac wedi cael gorchymyn cymunedol am 12 mis.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug gwadodd Dale Anthony Foulkes, 24 oed o Fagillt, y cyhuddiad ond fe'i cafwyd yn euog wedi i'r rheithgor drafod am fwy na phedair awr.

Dywedodd y barnwr, Mr Cofiadur Huw Rees: "Mae sgileffeithiau dynol eich diffyg sylw wrth yrru wedi bod yn anferth.

"Rwy'n gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi hynny."

'Mwy gofalus'

Dywedodd nad oedd y diffynnydd wedi ei gael yn euog o'r blaen.

"Ond mae angen i chi fod yn llawer mwy gofalus."

Clywodd y llys fod Foulkes wedi ceisio mynd heibio car, gan ymuno â'r lôn gyflym ar ffordd yr A55 ar Fehefin 15 y llynedd.

Roedd ei gar mewn gwrthdrawiad â beic modur oedd yn teithio y tu ôl iddo.

Roedd Stephen Robert Whitley, 53 oed o Lanllyfni ger Caernarfon, yn gyrru ei feic modur ar gyflymder o 72mya mewn ardal 40mya cyn iddo daro cefn car Foulkes.

Ffordd yn glir

Bu farw yn y fan a'r lle.

Honnodd Foulkes, sy'n gweithio ar nifer o ffermydd yn Sir Gaer, fod y ffordd yn glir pan edrychodd yn nrychau'r car cyn ceisio mynd heibio'r car o'i flaen.

Ond cytunodd y rheithgor â honiad yr erlyniad y dylai'r diffynnydd fod wedi gweld Mr Whitley yn nesáu bod y beiciwr modur o bosib yn teithio'n rhy gyflym.

Dywedodd y barnwr fod teulu Mr Whitley wedi creu argraff dda oherwydd eu hurddas yn ystod yr achos llys a barodd am dridiau.

Ychwanegodd ei fod yn ymwybodol na fyddai'r ddedfryd yn rhoi llawer o gysur iddyn nhw.