BBC Cymru Fyw

Arestio dyn ar amheuaeth o achosi ffrwgwd yn Aberystwyth

Published
Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dyn 50 oed ar amheuaeth o achosi ffrwgwd yn dilyn digwyddiad wnaeth para ddwy awr yn Aberystwyth.
Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ teras yn Stryd Portland yng nghanol y dref tua 3.20pm ddydd Iau.
Cafodd strydoedd yng nghanol y dref eu cau am gyfnod ond fe gawson nhw eu hail agor wedi i'r dyn gael ei arestio tua 5pm.