Pererindod ddiwylliannol i Dyddewi

  • Cyhoeddwyd
Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Disgrifiad o’r llun,
Bydd dyfodiad y pererinion i Dyddewi yn cyd-daro â dathliad a gorymdaith trwy'r ddinas

Bydd cyfres o ddigwyddiadau amlwg gan Lywodraeth Cymru i groesawu rhan arall o'r Olympiad Diwylliannol, yn dod i Dyddewi a Dinbych dros y Sul.

Ar ôl taith gerdded 22 diwrnod ar draws Cymru, bydd y pererinion yn cael eu croesawu i ddinas Tyddewi ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf am 1.30pm gan ffanfferau, cerddoriaeth a gwaith celf a grëwyd gan gannoedd o blant lleol.

Dechreuodd y grŵp o artistiaid a storïwyr eu taith ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni, ger y ffin â Lloegr, ac maen nhw wedi pasio safleoedd hynafol, ffynhonnau sanctaidd a henebion Cadw er mwyn cyrraedd Palas yr Esgob yn Nhyddewi ddydd Sadwrn.

Mae'r daith gerdded uchelgeisiol wedi cysylltu pump o safleoedd Cadw - Gwaith Haearn Blaenafon, Cestyll Caerffili, Talacharn a Chydweli a Phalas yr Esgob yn Nhyddewi.

Bydd dyfodiad y pererinion i Dyddewi ar yn cyd-daro â dathliad a gorymdaith trwy Dyddewi, sy'n ymadael o Oriel y Parc, gan arwain trwy'r ddinas a dod i ben ym Mhalas yr Esgob gyda dathliad o gerddoriaeth, bwyd a dawns.

Bydd digwyddiad arall yn cael ei gynnal yn Ninbych nos Sadwrn.

Bydd Castell Dinbych yn dod yn fyw ddydd Sul rhwng 6.30pm a 9.30pm gyda Mantell, digwyddiad fydd yn adrodd stori a ysbrydolwyd gan drysorau cynhanes y Gogledd-ddwyrain ac Ynysoedd Prydain.

Bydd ymwelwyr yn cael eu harwain ar daith drwy'r castell lle bydd y stori'n cael ei datgelu trwy adrodd straeon, pypedwaith, animeiddio, cerddoriaeth, dawnsio a cherfluniau tân - gan ddod i ben mewn diweddglo hudolus a llachar wrth iddi nosi

Mae digwyddiadau yn Nhyddewi a Dinbych yn ddau o wyth o ddigwyddiadau Crochan a Ffwrnais, fydd yn adrodd straeon yn rhai o safleoedd eiconig Cadw rhwng 16 Mehefin a 17 Gorffennaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol