Dal i baratoi'r Maes ar gyfer Prifwyl 2012

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg rhwng Awst 4 a 11

Pedair wythnos tan ddechrau Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg mae llawer o waith ar ôl i'w wneud i baratoi'r Maes ac i gwblhau trefniadau lleol.

Yn ystod yr wythnos mae'r Pafiliwn Pinc trawiadol yn cael ei godi.

Fe fydd cychwyn yr Eisteddfod gyda'r cyngerdd agoriadol ar Awst 3 yn benllanw dwy flynedd o waith trefnu a pharatoi yn yr ardal.

"Mae'r croeso a gawsom gan drigolion lleol, a chan y tîm o wirfoddolwyr dan arweiniad Dylan Jones, wedi bod yn arbennig iawn, ac mae'r gwaith maen nhw wedi'i wneud yn codi ymwybyddiaeth ac arian i'r Gronfa Leol yn glodwiw," meddai'r Trefnydd, Hywel Wyn Edwards.

"Er bod pedair wythnos i fynd, credaf ei fod yn amserol i ni fod yn talu teyrnged iddyn nhw oll am eu gwaith, eu hymroddiad, eu cefnogaeth, ond yn fwy na dim am eu brwdfrydedd a'u hanogaeth mewn cyfnod economaidd anodd.

"Mae'r hyn mae'r pwyllgorau a thrigolion y dalgylch wedi llwyddo'i wneud yn rhagorol, a mawr yw ein diolch ni iddyn nhw.

"Felly, gyda'r gwaith hwn yn tynnu tua'r terfyn, mae'r gwaith o adeiladu'r Maes eisoes wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r isadeiledd yn ei le erbyn hyn.

"Dros y dyddiau diwethaf mae'r Pafiliwn Pinc wedi ei godi, sydd bob amser yn wefr ac yn hwb i bawb sy'n ymwneud gyda'r Eisteddfod.

"Mae'n arwydd clir mai ychydig iawn o amser sydd i fynd cyn y byddwn i gyd yn troi tua'r Fro i fwynhau."

Osgoi tagfeydd

Fe wnaeth Mr Edwards ategu geiriau Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, i annog pawb a fydd yn mynd i'r Eisteddfod i ddilyn y cyfarwyddiadau traffig.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwaith o baratoi'r Maes wedi hen gychwyn ers rhai wythnosau

"Mae hyn yn angenrheidiol gan ei fod yn hollbwysig ein bod yn cadw'r traffig i lifo'n esmwyth yn ystod yr wythnos.

"Mae nifer o lonydd bach cul yn y Fro, ac rydym yn awyddus i sicrhau nad yw Eisteddfodwyr yn mynd yn sownd ar y rhain ac nad oes problemau'n codi oherwydd pobl yn anwybyddu'r arwyddion a fydd yn eu lle ar gyfer yr wythnos."

Dywedodd hefyd eu bod yn awyddus i bobl brynu tocynnau cyngherddau a nosweithiau Maes C cyn mynd i'r Eisteddfod.

"Ychydig iawn o docynnau sydd ar gael i'r cyngerdd agoriadol erbyn hyn, felly mae angen archebu'r rheini'n fuan a manteisio ar y system docynnau arlein newydd, sy'n eich galluogi i ddewis eich union sedd yn y Pafiliwn gyda'r nos.

"Gyda mis i fynd, mae popeth yn dod ynghyd yn y Fro, a'r croeso cynnes i'w weld yn glir gyda fflagiau'r Ddraig Goch a'r Eisteddfod yn ymddangos yn ddyddiol ar hyd a lled y dalgylch.

"Cofiwch y bydd modd mwynhau'r Gemau Olympaidd ar y Maes drwy gyfrwng y sgrîn fawr, felly fydd dim modd colli allan."