Dilyn arwyddion i Faes yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Arwydd Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Y cyngor i Eisteddfodwyr yw i ddilyn yr arwyddion er mwyn osgoi trafferthion traffig

Ymhen pedair wythnos fe fydd pobl yn troi am Fro Morgannwg a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Eleni mae'n cael ei chynnal mewn ardal wledig o'r sir, ar hen dir maes awyr yn Llandŵ.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, bod y Maes yn un gwastad a'r parcio, y maes ieuenctid a'r maes carafannau mewn un "parsel o dir" sy'n ei gwneud yn fwy cyfleus.

Yn ogystal â'r gwyrddni, mae 'na dir concrit hefyd sy'n mynd i fod o fudd yn ystod yr wythnos.

Gyda sawl ffordd o gyrraedd y Maes mae'r trefnwyr yn annog Eisteddfodwyr i ddilyn yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau er mwyn osgoi tagfeydd a thrafferthion.

"Oherwydd lleoliad y Maes mae 'na sawl ffordd i gyrraedd sydd wedi ein galluogi i gynnig opsiynau gwahanol o ran trafnidiaeth

"Rydym wedi cyd-weithio ers rhai misoedd ar gynllun trafnidiaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg a Heddlu De Cymru.

"Dwi'n argyhoeddedig y bydd y cynllun yn osgoi problemau cyn belled bod pobl yn dilyn yr arwyddion."

'Osgoi trafferthion'

Fe fydd traffig yn cael ei wahanu o wahanol gyfeiriadau.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd gwasanaeth bws yn teithio i'r Maes o Lanilltud fawr a'r Bont-Faen

"Mae'n hanfodol bwysig bod teithwyr yn dilyn yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau.

"Rydan ni'n annog pobl i anghofio'r teclyn sat nav, os fyddan nhw'n defnyddio hwnnw fe fyddan nhw'n cael eu harwain i broblemau.

"Yr hyn yr ydan ni eisiau ei wneud ydi bod yr Eisteddfodwyr yn dod yma yn ddidrafferth ond eu bod yn osgoi trafferthion i bobl leol a busnesau lleol.

"Mae'n bwysig ac felly rydan ni'n apelio ar bobl i ddilyn yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau.

"Wrth ddilyn hyn rydym yn gobeithio y cawn ni wythnos ddidrafferth o ran y traffig."

Fe fydd 'na wasanaeth bws arbennig yn cael ei drefnu ar gyfer yr wythnos a fydd yn cyfarfod trenau yng ngorsaf Llanilltud Fawr ac yn teithio i'r Maes a bydd gwasanaeth cyffelyb yn rhedeg rhwng y Maes a'r Bont-faen.

Fe fydd ar gael bob dydd hyd at ddiwedd y cyngherddau.