BBC Cymru Fyw

Cais i adleoli amgueddfa ar gost o £2.1 miliwn

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae'r amgueddfa yn gartref ei eitemau o'r Oes Efydd a chyfnod y Rhufeiniaid
Mae yna gynlluniau ar y gweill i adleoli Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor ar gost o £2.1 miliwn.
Eisoes mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi cyfrannu £158,000 tuag at y gwaith o symud eitemau i Lys yr Esgob, sef neuadd y dref.
Mae Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor yn gweithio ar y cyd ar y cynllun adleoli.
Fe agorodd yr amgueddfa yn 1884 pan ddechreuodd y brifysgol, gyda nifer o'r eitemau yn cael ei defnyddio ar gyfer anghenion addysgu.
Y bwriad yw ceisio sicrhau £1.3 miliwn o arian ychwanegol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.
Y nod yw gwneud nifer o welliannau i Lys yr Esgob gan wella mynediad i'r adeilad.
Ar hyn o bryd mae'r amgueddfa yn gartref i ddodrefn derw sy'n dyddio nôl i 1666.
Yno hefyd mae yna fwyall o'r cyfnod Neolithig, a hefyd eitemau o'r oes efydd a chyfnod y Rhufeiniaid.
Mae eitemau eraill yn cynnwys sawl dreser Cymreig a dillad o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Mae'r Amgueddfa wedi bod yn ei safle presennol ers 1973.
Y bwriad yw symud yr amgueddfa i Lys yr Esgob, adeilad sy'n dyddio nôl i'r unfed ganrif ar bymtheg.
Hwn yw un o'r adeiladau hynaf yn y ddinas.
"Byddwn yn gallu sicrhau fod sgori Gwynedd yn cael y statws a'r dehongliad mae'n haeddu," meddai John Wynn Jones, aelod o Gabinet y cyngor sir.
"Mae hwn yn bartneriaeth uchelgeisiol sydd a'r nod o gysylltu adeiladwaith hynafol Bangor, gyda threftadaeth gymunedol Gwynedd gyfan."