Cais i adleoli amgueddfa ar gost o £2.1 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae'r amgueddfa yn gartref ei eitemau o'r Oes Efydd a chyfnod y Rhufeiniaid

Mae yna gynlluniau ar y gweill i adleoli Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor ar gost o £2.1 miliwn.

Eisoes mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi cyfrannu £158,000 tuag at y gwaith o symud eitemau i Lys yr Esgob, sef neuadd y dref.

Mae Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor yn gweithio ar y cyd ar y cynllun adleoli.

Fe agorodd yr amgueddfa yn 1884 pan ddechreuodd y brifysgol, gyda nifer o'r eitemau yn cael ei defnyddio ar gyfer anghenion addysgu.

Y bwriad yw ceisio sicrhau £1.3 miliwn o arian ychwanegol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Y nod yw gwneud nifer o welliannau i Lys yr Esgob gan wella mynediad i'r adeilad.

Ar hyn o bryd mae'r amgueddfa yn gartref i ddodrefn derw sy'n dyddio nôl i 1666.

Yno hefyd mae yna fwyall o'r cyfnod Neolithig, a hefyd eitemau o'r oes efydd a chyfnod y Rhufeiniaid.

Mae eitemau eraill yn cynnwys sawl dreser Cymreig a dillad o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'r Amgueddfa wedi bod yn ei safle presennol ers 1973.

Y bwriad yw symud yr amgueddfa i Lys yr Esgob, adeilad sy'n dyddio nôl i'r unfed ganrif ar bymtheg.

Hwn yw un o'r adeiladau hynaf yn y ddinas.

"Byddwn yn gallu sicrhau fod sgori Gwynedd yn cael y statws a'r dehongliad mae'n haeddu," meddai John Wynn Jones, aelod o Gabinet y cyngor sir.

"Mae hwn yn bartneriaeth uchelgeisiol sydd a'r nod o gysylltu adeiladwaith hynafol Bangor, gyda threftadaeth gymunedol Gwynedd gyfan."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol