Llwybr troed yn Ninas Mawddwy wedi ei adfer

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llwybr ei ddifrodi gan dirlithriadau dros y blynyddoedd

Mae llwybr poblogaidd yn ardal Dinas Mawddwy wedi cael ei adfer a'i ailagor.

Roedd Llwybr Troed 32, Mawddwy, sy'n mynd o gefn Neuadd y Pentref i lawr i Gomin Dôl-y-bont, wedi gorfod cau am resymau diogelwch ar ôl iddo gael ei ddifrodi gan dirlithriadau rai blynyddoedd yn ôl.

Cafodd y gwaith ei wneud gan Dinas Contracting Cyf gan ddefnyddio cerrig o Chwarel Aberllefenni.

Mae'r llwybr newydd, a gafodd ei ddylunio gan Ymgynghoriaeth Gwynedd, yn cynnwys grisiau newydd i lawr at afon Dyfi.

Fe fydd y gwaith o'i adfer hefyd yn helpu diogelu'r pentref rhag tirlithriadau pellach.

Gwnaed y gwaith cychwynnol gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wrth sefydlogi torlan yr afon.

Cerrig

Fe wnaeth grantiau gan Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth Cymru, cronfeydd Darganfod Dyfi a Pharc Cenedlaethol Eryri, alluogi Ymgynghoriaeth Gwynedd i fynd ati i ddylunio'r gwaith ar gyfer y llwybr.

Cafodd y gwaith ei wneud gan Dinas Contracting Cyf gan ddefnyddio cerrig o Chwarel Aberllefenni.

Meddai'r Cynghorydd Gareth Roberts, yr aelod o gabinet Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am Ymgynghoriaeth Gwynedd:

"Mae cynnal llwybrau cyhoeddus o safon uchel yn flaenoriaeth uchel gynnon ni fel Cyngor fel ffordd o annog mwy o bobl i gerdded ac i fwynhau cefn gwlad.

"Mae'r llwybr newydd yn hwb i Ddinas Mawddwy a'r ardal, a dw i'n falch iawn o'r gwaith y mae'r Ymgynghoriaeth a phawb o'r partneriaid wedi'i wneud arno."

"Mae'r prosiect yma'n fuddsoddiad o dros £80,000 i Ddinas Mawddwy a'r ardal, ac yn ogystal â bod yn ddefnyddiol iawn fel llwybr o gwmpas y pentref, mi fydd yn atyniad i dwristiaid sy'n dod i'r ardal, ac felly'n hwb i'r economi," meddai'r Cynghorydd John Pughe Roberts, sy'n cynrychioli'r ardal ar Gyngor Gwynedd.

Mae'r llwybr eisoes ar agor i'r cyhoedd.

Fe fydd 'na agoriad swyddogol ddydd Mawrth.