Llifogydd mewn tai ym Mhen Llŷn

Map o'r ardal
Image caption Adroddiadau bod llifogydd ym Mhen Llyn

Mae'r adroddiadau cyntaf wedi cyrraedd am lifogydd yng ngogledd-orllewin Cymru ddydd Gwener.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi derbyn galwadau i ddweud bod nifer o dai yn ardal Aberdaron wedi diodde' oherwydd llifogydd.

Ym Mhenrhos ger Pwllheli, mae trefnwyr gŵyl Wakestock wedi dweud eu bod yn gobeithio parhau gyda'r ŵyl dros y penwythnos er gwaethaf glaw trwm yn yr ardal fore Gwener.

Dywed y rhagolygon y bydd y tywydd yn gwella erbyn diwedd y dydd, ac mae'r trefnwyr yn rhybuddio pobl sy'n mynd yno i wisgo dillad addas.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân eu bod mewn tŷ yn Sarn lle mae tair modfedd o ddŵr yn y tŷ, a throedfedd arall y tu allan.

Daeth galwadau hefyd gan berson oedrannus yn Llaniestyn oedd â dŵr yn y tŷ wedi i'r draeniau orlifo, ac mae'r gwasanaeth hefyd yn cynghori person yn Aberdaron ei hun wrth i lefel y dŵr godi yn agos i eiddo arall.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân eu bod yn cadw mewn cysylltiad gydag Asiantaeth yr Amgylchedd gydol y dydd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn annog y cyhoedd i chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd naill ai drwy ddarllediadau newyddion, neu eu gwefan a'u llinell gymorth arbennig, sef 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.