Mam yn euog o lofruddiaeth

Cyhoeddwyd

Mae llys yn Abertawe wedi dyfarnu mam o Dreforys yn euog o lofruddio ei babi mis a hanner oed.

Roedd Michelle Smith, 34 oed, wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth a chyhuddiad arall o ddynladdiad.

Cafwyd hyd i'r cyffur dihydrocodeine yng ngwaed ei babi, Amy, ar ôl archwiliad post-mortem.

Cafodd Smith ei dedfrydu i garchar am oes, a bydd yn rhaid iddi dreulio o leiaf 12 mlynedd dan glo.

Lleddfu poen

Bu farw'r babi ar Dachwedd 9, 2007, ar ôl cael ei chludo i'r ysbyty.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei bod hi wedi dodi cyffuriau lleddfu poen ar ei chyfer hi a'i gŵr, Christpoher Smith, yn llaeth ei babi.

Roedd y fam wedi gwadu ei bod wedi niweidio'r babi ac wedi dweud na chafodd Amy unrhyw feddyginiaethau, ddim "hyd yn oed Calpol".

Cafodd ei chyhuddo o lofruddiaeth ym Mehefin 2011 a'r rhyddhau ar fechnïaeth.

Clywodd y rheithgor fod Smith wedi anfon neges testun i'w tad yng nghyfraith ar Ionawr 6 eleni gan ddweud ei fod am ildio ei hun i'r awdurdodau.

Pedair blynedd ar ôl marwolaeth Amy fe gerddodd Smith i orsaf yr heddlu yng Nghastell-nedd.

Dywedodd wrth heddwas: "Y fi wnaeth o. Y fi laddodd Amy."

Arwyddodd llyfr nodiadau plismon yn cadarnhau beth yr oedd newydd ei ddweud, ond pum munud yn ddiweddarach fe wnaeth newid ei meddwl.

Straeon perthnasol