Glaw yn gostegu ond rhybuddion yn parahu

Mae'r perygl o lifogydd wedi gostegu yng Nghymru ond mae rhybuddion yr Asiantaeth Amgylchedd yn parhau mewn rhai manau.

Bu llai o law dydd Sadwrn ar ôl cyfnod o law trwm nos Wener.

A daeth i'r amlwg fod Tywysog Cymru wedi gwneud cyfraniad tuag at yr apêl a gafodd ei lansio ar gyfer y trigolion yng Ngheredigion wnaeth ddiode' o lifogydd ym mis Mehefin.

Gwnaed y cyhoeddiad wrth i'r tywysog baratoi ar gyfer ei ymweliad â Chymru sy'n dechrau dydd Llun.

Daw'r cyhoeddiad ar ôl i rannau o Gymru ddioddef rhagor o law trwm.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi derbyn galwadau i ddweud bod nifer o dai yn ardal Aberdaron wedi diodde' oherwydd llifogydd nos Wener.

Bu'n rhaid i briffordd yr M50 gael ei chau o'r gyffordd â ffordd yr M5 am gyfnod nos Wener.

Ddydd Sadwrn roedd chwe rhybudd llifogydd - byddwch yn barod - mewn grym ar afonydd Tefeidiad Uchaf uwchlaw Tref-y-Clawdd, Dyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i Gaer, yr afon Gwy ym Mhowys, afon Arwy ym Mhowys, Hafren Uchaf ym Mhowys ac ardal Efyrnwy.

Wakestock

Nos Wener bu'n rhaid i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ddelio â llifogydd yn Llanddulas, Conwy a Bae Colwyn.

Bu hefyd adroddiadau bod ffordd yr A489 ym mhentref Ceri ger Y Drenewydd yn dioddef o lifogydd.

Ym Mhenrhos ger Pwllheli, mae trefnwyr gŵyl Wakestock wedi dweud eu bod yn gobeithio parhau gyda'r ŵyl dros y penwythnos er gwaethaf glaw trwm yn yr ardal fore Gwener.

Er hynny mae nifer o wersyllwyr wedi cael eu symud o rannau gwlyb i rannau mwy sych maes pebyll yr ŵyl.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân eu bod mewn tŷ yn Sarn lle mae tair modfedd o ddŵr yn y tŷ, a throedfedd arall y tu allan.

Daeth galwadau hefyd gan berson oedrannus yn Llaniestyn oedd â dŵr yn y tŷ wedi i'r draeniau orlifo, ac mae'r gwasanaeth hefyd yn cynghori person yn Aberdaron ei hun wrth i lefel y dŵr godi yn agos i eiddo arall.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân eu bod yn cadw mewn cysylltiad gydag Asiantaeth yr Amgylchedd gydol y dydd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn annog y cyhoedd i chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd naill ai drwy ddarllediadau newyddion, neu eu gwefan a'u llinell gymorth arbennig, sef 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.