BBC Cymru Fyw

Croesawu injan gwerth £1.5m

Published
image captionBydd yr arddangosfa yn dathlu cysylltiad parhaol Llangollen â'r rheilffyrdd
Bydd injan stêm newydd gwerth £1.5m yn rhan o arddangosfa yn Llangollen sy'n tanlinellu cysylltidau'r dref gyda'r rheilffrydd.
Yr ' Unknown Warrior' yw un o ddim ond llond dwrn o drenau stêm newydd i gael eu hadeiladu yn y DU mewn dros 50 mlynedd.
Cafodd y trên, sy'n cynnwys darnau o hen drenau, ei adeiladau yng ngweithdai Rheilffordd Llangollen.
Mae disgwyl i'r injan dosbarth Patriot i deithio ar reilffordd Llangollen ar gyfer treialon mewn pum mlynedd.
Bydd yr arddangosfa yn olrhain treftadaeth Llangollen fel canolfan rheilffordd ac un o brif leoliadau'r Deyrnas Gyfunol i weld trenau stêm.
Adfer
Mae'r gwaith o adnewyddu'r Patriot wedi cael £18,000 o gefnogaeth gan asiantaeth adfywio wledig Cadwyn Clwyd.
Y nod yw cael injan y Patriot yn barod i'w defnyddio ar y brif reilffordd erbyn mis Tachwedd 2018, mewn pryd ar gyfer canmlwyddiant Cadoediad y Rhyfel Mawr.
Mae'r prosiect wedi derbyn cymeradwyaeth y Lleng Prydeinig.
Cafodd yr arddangosfa, a fydd yn para am chwe mis, ei drefnu gan grwpiau lleol.
Dywedodd Adam Bishop, Swyddog Prosiect Cadwyn Clwyd,: "Mae hwn yn ddarn o waith sydd o bwysigrwydd hanesyddol ac mae'r arddangosfa ddiddorol yn adrodd hanes cyfnod pan mai'r rheilffyrdd oedd y rhwydwaith cyfathrebu pwysicaf yn y wlad.
"Mae hefyd yn ein hatgoffa o'r beirianneg ragorol sydd gennym yma yn Rheilffordd Llangollen heddiw, lle mae'r gwaith adfer yn cael ei wneud."
Disodlwyd stêm gan beiriannau diesel a thrydan fel rhan o Gynllun Moderneiddio 1954.
Cafodd yr olaf o'r Patriots gwreiddiol ei droi yn sgrap ym mis Hydref 1962.

Straeon perthnasol

  • Cynllun i adfer hen bont