BBC Cymru Fyw

Achub dyn 82 oed o Drwyn y Fuwch yn Llandudno

Published
Cafodd dyn 82 oed ei achub gan hofrennydd wedi iddo gwympo i lawr clogwyn yn Llandudno.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ar ôl i'r dyn o ardal Aintree, Lerpwl, lithro a disgyn ar Drwyn y Fuwch tua 7:20pm ddydd Sul.
Bu'n rhaid i Wylwyr y Glannau Caergybi alw am fad achub yr RNLI, tîm achub Gwylwyr y Glannau a hofrennydd Seaking o Orsaf Awyrlu'r Fali.
Cafodd y dyn ei godi i frig y clogwyn gan yr hofrennydd cyn iddo dderbyn triniaeth gan barafeddygon.
Ni chafodd y dyn ei anafu a chafodd ei yrru i wersyll lleol gan y tîm achub.