Traffordd yr M4 ar gau

  • Cyhoeddwyd
M4
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r draffordd wedi ei chau ar gyfer gwaith atgyweirio

Mae rhan o draffordd yr M4 sy'n cysylltu Llundain a maes awyr Heathrow ynghau i'r ddau gyfeiriad ar ôl i weithwyr ddarganfod craciau ar draphont rhwng cyffyrdd un a thri.

Fe fydd y draffordd, sy'n cysylltu de Cymru a Llundain, ar gau am hyd at bum niwrnod.

Mae Asiantaeth y Priffyrdd yn rhybuddio gyrwyr i fod yn barod am lawer o oedi, ac i ganiatáu rhagor o amser wrth deithio.

Cafodd y draffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng Chiswick a Feltham am 8pm ddydd Gwener.

Cyn hynny roedd yna waharddiad ar gerbydau dros 7.5 tunnell wedi bod mewn grym ers mis Mawrth.

Ond ar ôl i weithwyr cynnal a chadw ddod o hyd i grac arall ddydd Gwener penderfynwyd cau'r ffordd.