Afon: Canfod corff

  • Cyhoeddwyd

Dywed Heddlu Gwent eu bod yn ceisio codi corff o'r afon Wysg yng Nghasnewydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd George bore Sadwrn am 10am ar ol adroddiadau fod dyn wedi syrthio i'r dŵr.

Cafwyd hyd i'r corff ymhellach lawr yr afon.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu oedd yn dyst i'r hyn ddigwyddodd gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.