Angen i ddefnydd dŵr ostwng 30%, medd peirianwyr sifil

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Galw am dorri'n ôl yn y defnydd o ddŵr

Dylai pobl Cymru fod yn wyliadwrus ynglŷn â chyflenwadau dŵr, gydag un sefydliad yn galw ar bobl i dorri'n ôl 30% ar yr hyn maent yn ei ddefnyddio.

Yn ôl Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru, mae'r boblogaeth yn defnyddio gormod o ddŵr glan.

Maen nhw'n galw am osod mesurydd ym mhob cartref a diwedd ar reolau sy'n gwahardd cwmnïau dŵr rhag rhannu cyflenwadau.

Dywed y Sefydliad bod angen i lywodraeth Cymru, y cwmnïau dŵr a rheoleiddwyr sicrhau fod Cymru yn gallu wynebu her y dyfodol, gan gynnwys newid hinsawdd a thwf poblogaeth.

Anghyson

Dywedodd Keith Jones, cyfarwyddwr Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru: "Mae'n bwysig fod y gymdeithas gyfan yn chwarae rhan yn sicrhau fod yna gydbwysedd rhwng y galw am ddŵr, a'r cyflenwad sydd ar gael.

"Mae pobl yn ystyried Cymru yn ardal wlyb, ond mae'n rhaid edrych yn fwy i'r dyfodol. Fe all glaw fod yn rhywbeth mwy anghyson, hyn o ran pryd a ble mae'n disgyn. Dylwn ni ddim llaesu dwylo."

Dywed yr adroddiad y dylai prisiau adlewyrchu gwir werth dŵr.

Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o gartrefi yn talu £1 bob diwrnod am gyflenwad.

Mae'r broses o'i gyflenwi yn ddrud, gan fod angen sicrhau ei fod yn ddiogel i yfed.

Dywed y sefydliad nad yw'n gynaliadwy i ddefnyddio dŵr yfed ar gyfer bob gweithgarwch, gan gynnwys dyfrio'r ardd.

Grid cenedlaethol

Yn ôl yr adroddiad, dylid cael gwared ar reolau sydd yn ei gwneud yn llai ffafriol i gwmnïau rannu cyflenwadau dŵr.

"Dyw'r Sefydliad ddim o blaid grid cenedlaethol ar gyfer dŵr, na chwaith cludo dŵr dros bellteroedd. Byddai'r rhain yn opsiynau rhy ddrud ac yn defnyddio gormod o garbon," meddai Mr Jones.

Dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru eu bod yn buddsoddi yn helaeth wrth warchod cyflenwadau, gosod pibelli newydd a cheisio lleihau'r cyflenwadau sy'n cael eu colli oherwydd gollyngiadau.

"Er gwaethaf y glaw trwm yng Nghymru, dim ond canran fechan sy'n gallu cael ei defnyddio, felly mewn cyfnodau sych iawn mae yna bosibilrwydd y gallwn weld problem rhwng y galw am ddŵr a'r cyflenwad sydd ar gael mewn rhai mannau," meddai'r llefarydd.

"Rydym, felly, yn galw ar bobl i ddefnyddio dŵr mewn modd cyfrifol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol