Prif Gylch y Sioe Frenhinol (Llun gan Iolo ap Dafydd)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Y Sioe'n mynd yn ei blaen

9 Gorffennaf 2012 Diweddarwyd 10:23 BST

Mae trefnwyr y Sioe Fawr yn Llanelwedd wedi gwadu'n bendant fod 'na unrhyw fwriad i ganslo'r achlysur eleni oherwydd y tywydd gwael.

Bu nifer o sibrydion unwaith eto dros y penwythnos fod 'na broblemau gyda'r meysydd parcio yn y caeau o gwmpas maes y sioe oherwydd y glaw trwm diweddar.

Nia Thomas fu'n holi cadeirydd Cyngor Cymdeithas y Sioe, Alun Evans, ar raglen y Post Cynta fore Llun.