BBC Cymru Fyw

Tywysog Cymru'n dechrau ei daith haf yn Llanlewy

Published
image captionBu'r Tywysog Charles a Duges Cernyw yn siarad â'r dorf yn Llanelwy fore Llun

Mae'r Tywysog Charles a Duges Cernyw wedi dechrau eu taith haf yng Nghymru gydag ymweliad â Chadeirlan Llanelwy fore Llun.

Roedd y dorf wedi ymgasglu y tu allan i'r gadeirlan ymhell cyn i'r pâr gyrraedd ar gyfer gwasanaeth diolchgarwch i ddathlu statws dinas newydd i Lanelwy.

Yn ddiweddarach ddydd Llun bydd y cwpl brenhinol yn cwrdd â dioddefwyr y llifogydd yng nghanolbarth Cymru'r mis diwethaf.

Bydd y tywysog hefyd yn ymweld â'i fab William yn safle'r Awyrlu yn Y Fali, Sir Fôn.

Yn Llanelwy daeth nifer o blant ysgol i weld y pâr gyrhaeddodd gyda gosgordd yr heddlu am 11:45am.

'Gwych'

Fe siaradon nhw gyda rhai o'r dorf cyn mynd i mewn i'r gadeirlan i gwrdd â phobl leol oedd wedi ymgyrchu i gael statws dinesig i Lanelwy.

Fe wnaethon nhw hefyd gwrdd ag aelodau o esgobaeth Llanelwy a gweld peth o'r gwaith sy'n cael ei wneud yno.

Yn ôl y cynghorydd dinas a sir, Dewi Owens, roedd yn "wych" fod y pâr brenhinol yn ymweld.

"Rydym yn hynod, hynod o falch eu bod yma. Mae pawb yn Llanelwy yn gwerthfawrogi.

"Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld yn amlach rwan ein bod yn ddinas."

image captionCafodd gwasanaeth ei gynnal yn y gadeirlan i ddathlu statws dinas Llanelwy

Bu Band Pres Sir Ddinbych - sydd ag aelodau rhwng wyth a 15 oed - yn chwarae wrth i'r pâr brenhinol gyrraedd.

Dywedodd yr arweinydd, John Powell: "Mae'n fraint fawr ac yn wych i'r plant."

Cynnyrch Cymreig

Roedd yr ymweliad yn ddechrau taith bedwar diwrnod o amgylch Cymru.

Bydd y pâr brenhinol yn ymweld â swyddfeydd cyngor Ceredigion ger Aberystwyth i gwrdd â'r gwasanaethau brys a'r gwirfoddolwyr fu'n helpu adeg y llifogydd yno fis diwetha'.

Byddan nhw hefyd yn agor Canolfan Bwyd Cymru Bodnant yn Nyffryn Conwy, cyn i'r tywysog ymweld ag Awyrlu'r Fali i gwrdd â'i fab a'r criw achub yno.

Bydd y Tywysog William yn dangos un o'r hofrenyddion Sea King iddo, ynghyd â'r ystafell reoli.

Yn ystod gweddill y daith bydd y tywysog yn ymweld â Chadeirlan Aberhonddu, marchnad fwyd yn Aberaeron, Ceredigion, a Bragdy Felinfoel, Llanelli.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: "Mae hyrwyddo bwyd a chynnyrch Cymreig yn thema amlwg ar gyfer taith haf Tywysog Cymru a'r Dduges eleni.

"Maer' ddau yn awyddus i gefnogi bwyd Cymreig a chwmnïau o Gymru."

Straeon perthnasol

  • Tywysog Charles i gwrdd â dioddefwyr llifogydd