Lladrad: Rhyddhau dau ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae dau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth wedi lladrad ar Fryn Beaufort, Glyn Ebwy, am 12.45pm ddydd Sadwrn.

Ymosododd pedwar o ddynion ar yrrwr fan 57 oed a dwyn swm o arian, cardiau banc a'i got.

Cafodd y dyn fân anafiadau.

Cafodd dyn 28 oed ei arestio ar amheuaeth o ladrata a menyw 23 oed ei harestio ar amheuaeth o gynllwynio i ladrata.

Dywedodd yr heddlu fod y pedwar wedi mynd i mewn i Ford Focus du yrrodd i gyfeiriad Brynmawr.