BBC Cymru Fyw

Bws Caerdydd: Penodi rheolwr newydd ar ôl cael dirwy

Published
Mae cwmni bysiau mwya' Cymru wedi penodi pennaeth dros dro wedi i'r rheolwr gyfarwyddwr ymddiswyddo yr wythnos diwethaf ar ôl adroddiad beirniadol am dactegau.
Ymddiswyddodd David Brown wedi i dribiwnlys benderfynu bod y cwmni wedi "anwybyddu'r ddeddf" wrth ymateb i gwmni oedd yn cystadlu â nhw.
Gorchymynnodd y tribiwnlys y dylai cwmniBws Caerdydd dalu £90,000 i gyfarwyddwyr cwmni 2Travel nad yw bellach yn bodoli.
Cyfarwyddwr cyllid a gweinyddu Bws Caerdydd, Cynthia Ogbonna, yw'r pennaeth newydd.