Oedi oherwydd llygredd amlosgfeydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Amlosgfa Gwent
Disgrifiad o’r llun, Bydd Amlosgfa Gwent yn haneru nifer y gwasanaethau fydd yn cael eu cynnal yno

Bydd teuluoedd mewn galar yn gorfod disgwyl wrth drefnu angladdau mewn amlosgfeydd oherwydd mesurau i leihau llygredd.

Bydd hidlyddion i leihau allyriadau o arian byw mewn llenwadau dannedd o hyd at 99% yn cael eu gosod yn amlosgfeydd Gwent, Margam a Bangor.

Dywedodd Gwent y byddai nifer y gwasanaethau bob dydd yn cael ei gwtogi i hanner o'r 15 arferol tan fis Mawrth wrth iddyn nhw geisio cyrraedd nod Llywodraeth San Steffan o leihau'r allyriadau o 50%.

Mae trefnwyr angladdau wedi rhybuddio y gallai hyn achosi oedi o hyd at fis, ond maen nhw'n gweithio gydag amlosgfeydd cyfagos er mwyn ceisio sicrhau nad yw teuluoedd mewn galar yn gorfod disgwyl yn rhy hir mewn "cyfnod anodd dros ben".

Rheolau llym

Cafodd rheolau llym i gyfyngu ar allyriadau arian byw eu cyflwyno yn 2005, ac mae angen gosod yr offer arbennig cyn diwedd 2012.

Mae amlosgfeydd Abertawe a Thornhill yng Nghaerdydd eisoes wedi gosod hidlyddion.

Amlosgfa Gwent yng Nghroesyceiliog yw'r unig un yn ardaloedd Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent a Mynwy, ac mae tua 2,750 o angladdau yno bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Bydd y gwaith o osod hidlyddion yno yn para tan fis Mawrth, a than hynny dim ond yn y bore y bydd modd trefnu angladd yno.

Mae Cyngor Casnewydd, sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am yr amlosgfa, wedi ymddiheuro.

Dywedodd llefarydd: "Rhaid i ni gwrdd â thargedau Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n ymwneud ag allyriadau arian byw.

"Byddwn yn medru cynnal hyd at wyth gwasanaeth y dydd, ac er bod disgwyl y bydd mwy o alw am wasanaethau yn ddiweddarach yn y flwyddyn, fe fyddwn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod teuluoedd yn medru trefnu angladd ar y dyddiad y maen nhw'n ei ddewis."

'Ymateb da'

Mae hidlyddion newydd yn cael eu gosod ân Amlosgfa Bangor hefyd, ac mae tua 1,000 o wasanaethau yn digwydd yno bob blwyddyn.

Dywedodd Rick Powell, prif swyddog Ffederasiwn yr Awdurdodau Amlosgfa a Chladdu, bod ychydig mwy na thri chwarter o'r marwolaethau yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn yn arwain at wasanaeth amlosgfa - mae tua 490,000 o'r rheini.

Dywedodd bod newidiadau i gydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth ar allyriadau arian byw yn mynd rhagddyn nhw'n dda.

"Rydym wedi bod yn delio gyda hyn ers 2005," meddai, "ac mae'r sector wedi ymateb yn dda."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol