Ymchwiliad i gynnydd mewn adar marw yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion iechyd anifeiliaid yn ymchwilio gan bod elyrch gwyllt wedi'u canfod yn farw yng Nghaerdydd.

Does dim arwydd mai ffliw adar sydd ar fai.

Does yna ddim achos pendant wedi'i gadarnhau eto.

Dywedodd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol eu bod yn ymchwilio i "adroddiadau o niferoedd cynyddol o farwolaethau ymhlith elyrch gwyllt yn ardal Caerdydd".

Rôl yr asiantaeth, rhan o Adran Amaeth San Steffan, yw diogelu iechyd a lles anifeiliaid yn ogystal ag iechyd cyhoeddus.

Dylai unrhyw un sy'n gorfod cyffwrdd ag aderyn marw beidio â gwneud hynny heb fenig - a thaflu'r rheiny yn syth wedyn.

Dylai unrhyw un sy'n dod o hyd i 10 neu fwy o adar marw gysylltu ag Adran Amaeth San Steffan (Defra) ar 08459 335577.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol