Bwyd yn ganolbwynt i daith y tywysog a'r dduges

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Heather Thomas gyda'r plât sydd wedi ei lofnodi

Mae Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi bod yn blasu sglodion ar lan y môr ar drydydd diwrnod eu taith yng Nghymru.

Roedd tua 200 wedi ymgasglu y tu allan i siop sglodion New Celtic yn Aberaeron.

Dywedodd y perchennog, Heather Thomas, iddi ofyn i'r tywysog lofnodi plât er mwyn iddi ei roi ar y wal.

Eisoes mae wedi llwyddo i gasglu llofnodion Warren Gatland, George North a Stephen Jones.

Lleol

Dywedodd Paul Davies, oedd yn gweini'r sglodion, i'r tywysog ofyn a oedd y bwyd yn cael ei ddarparu gan gynhyrchwyr lleol.

Hefyd aeth y tywysog a'r dduges i farchnad fferm lle oedd cyfle i flasu cynnyrch lleol.

Cafodd y pâr brehinol gyfle i flasu caws lleol a chwrw wedi ei fragu'n lleol.

Canodd côr Ysgol Gynradd Aberaeron yn ystod yr ymweliad a roedd Nest Jenkins, 13 oed o Ledrod, yn canu'r delyn.

Wedyn mae'r tywysog yn cyfarfod â pherchnogion Melin Ddŵr Felin Ganol sy'n cynhyrchu blawd gan ddefnyddio dŵr Afon Wyre yn Llanrhystud, naw milltir i'r de o Aberystwyth.

Cymunedau gwledig

Yna mae'r tywysog, Llywydd Menter Mynyddoedd y Cambrian, yn ymuno â ffermwyr, perchnogion siopau lleol, a phobl busnes eraill yng nghyfarfod bwrdd y fenter yn Nhregaron.

Mae'r mudiad yn brosiect sy'n anelu at hyrwyddo mentergarwch ymhlith cymunedau gwledig, yn diogelu'r amgylchedd ac yn ychwanegu gwerth at gynnyrch a gwasanaethau yn y canolbarth.

Mae'r dduges yn cynnal te parti i blant a staff hosbis Tŷ Hafan yn ei chartref, Llwynywermod, Myddfai.

Cychwynnodd y daith ddydd Llun yn ninas diweddara Cymru, Llanelwy cyn ymweld â Bodnant, Y Fali a Cheredigion.

Dydd Mawrth roedd y ddau yng ngwasanaeth diolchgarwch Eglwys Gadeiriol Aberhonddu cyn iddyn nhw gyfarfod â gwirfoddolwyr a thrigolion lleol wrth nodi 200 mlwyddiant Camlas Trefynwy ac Aberhonddu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol