Apêl am dystion wedi llofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd
Dau berson yn nhafarn y CroftFfynhonnell y llun, SWP

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth dyn 68 yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi lluniau camera cylch cyfyng wrth chwilio am dystion.

Bu farw Peter Lewis, 68 oed, yn oriau mân fore Sadwrn, Ebrill 28, wedi digwyddiad yng nghyntedd tŷ yn Heol Claude yn ardal Y Rhath.

Mae dyn 31 oed yn y ddalfa wedi iddo gael ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Ond mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion ac am glywed gan ddau berson oedd yn nhafarn y Croft ar Stryd Croft nos Wener, Ebrill 27.

Er gwaethaf ymholiadau trylwyr, nid yw'r heddlu wedi dod o hyd i'r dyn a'r fenyw dan sylw.

Diolchgar

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Peter Lewis wedi iddo gael ei drywanu yn ei gartref yng Nghaerdydd

Dywedodd yr Arolygydd Lee Porter o Heddlu'r De: "Rydym yn awyddus i siarad â'r dyn a'r fenyw gan ein bod yn credu bod ganddynt wybodaeth allai fod o gymorth o'r ymchwiliad.

"Hoffwn bwysleisio nad ydyn nhw'n cael eu hamau o unrhyw drosedd ac mai dim ond fel tystion yr ydym am siarad â nhw.

"Ond mae'n bwysig iawn eu bod yn cysylltu â ni."

Ym mis Mehefin fe arweiniodd apêl debyg am dystion at ymateb gwych gan y cyhoedd ac mae'r heddlu yn ddiolchgar iawn am hynny.

Holodd yr heddlu dyst bryd hynny.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu yng ngorsaf heddlu Canol Caerdydd ar 029 2057 1530 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.