Nyrs yn euog o gamymddwyn

  • Cyhoeddwyd
Caroline Gervaise-BrazierFfynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Caroline Gervaise-Brazier yn delio â chleifion ag anafiadau i'w hesgyrn cefn

Mae panel cyngor nyrsio wedi dyfarnu bod nyrs ddywedodd wrth glaf oedd yn agored i niwed i gau ei geg neu fe fyddai'n ei dywys i'r maes parcio yn euog o gamymddwyn.

Roedd Gervaise-Brazier, 55 oed, o Drecenydd, Caerffili, yn gweithio fel nyrs staff yn Ysbyty Rookwood yng Nghaerdydd, ond cafodd ei diswyddo.

Dyfarnodd y panel bod Miss Gervaise-Brazier yn ddieuog o gamymddwyn ynghylch honiad iddi ddweud wrth gyd-weithiwr am beidio rhuthro i ddadebru claf ag anaf asgwrn cefn pe bai'n cael trawiad ar y galon.

Fe'i cafwyd yn ddi-euog hefyd o ddau gyhuddiad arall o gamymddygiad.

Bydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn penderfynu maes o law a oes angen cosbau.

Clywodd Panel Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fod Miss Gervaise-Brazier wedi dechrau gweithio yn yr ysbyty ym mis Ebrill 2004 a'i bod yn delio â chleifion ag anafiadau i'w hesgyrn cefn oedd, yn aml, wedi'u parlysu ac yn agored i niwed.

Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd Miss Gervaise-Brazier weithio yn Ysbyty Rockwood ym mis Ebrill 2004

Dywedodd David Patience, a gyflwynodd yr achos, fod Miss Gervaise-Brazier wedi dweud wrth ddwy nyrs gynorthwyol, Linda Camilleri a Hayley Fuller, i "beidio rhuthro" os byddai claf, a'i elwir yn Claf A, yn cael trawiad ar y galon yn ystod shifft nos ym mis Rhagfyr 2007.

"Dywedodd Mrs Camilleri ei fod yn meddwl bod hyn yn golygu na ddylen nhw ruthro i helpu Claf A," meddai Mr Patience wrth y panel.

Dywedodd Mrs Camilleri ei bod hi wedi cael ei bwrw oddi ar ei hechel yn dilyn y digwyddiad a'i bod wedi anfon llythyr yn sôn am y digwyddiad rai dyddiau'n ddiweddarach.

Pan gafodd ei holi ar y pryd, dywedodd Miss Gervaise-Brazier nad oedd gan y claf ansawdd bywyd.

Ond yn ddiweddarach, dywedodd Miss Gervaise-Brazier mai ystyr y term "peidio rhuthro" oedd i'r nyrsys cynorthwyol sicrhau eu bod yn dilyn trefn briodol.

Llefain

Honnwyd hefyd i Miss Gervaise-Brazier ddweud wrth Glaf B i gau ei geg pan oedd e'n llefain ac yn cwyno nad oedd yn gallu symud ei goesau cyn dweud wrtho "dych chi ddim yn gallu symud eich coesau am eich bod wedi cael eich parlysu ac fe fyddwch chi mewn cadair olwyn am weddill eich hoes".

Clywodd y panel fod Claf B newydd gyrraedd y ward ac yn aml nad oedd cleifion yn cael eu hysbysu ynglŷn â'u diagnosis.

Roedd Miss Gervaise-Brazier wedi gwadu'r honiadau i gyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol