Un o brotestiadau cynnar y Gymdeithas
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mudiad iaith i ail-ddyfeisio ei hun

12 Gorffennaf 2012 Diweddarwyd 13:21 BST

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dathlu'i phen-blwydd yn 50 oed eleni.

Dros y penwythnos fe fydd yna ddathliad mawr ym Mhontrhydfendigaid.

Ers sefydlu'r Gymdeithas mae statws yr iaith wedi newid yn sylweddol.

Ond beth yw'r ffordd ymlaen i'r mudiad?

Garry Owen fu'n trafod gyda Cynog Dafis, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn 1965 a'r Cadeirydd presennol Bethan Williams.