Curo i llofruddiaeth: Dedfryd oes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yr heddlu y tu allan i fflat Mr Eves yn dilyn y llofruddiaeth ym mis Chwefror 2012

Mae dyn gurodd gyn-ffrind i farwolaeth wedi ei garcharu am oes.

Yn Llys y Goron Abertawe cyfaddefodd William Rogers, 45 oed, iddo lofruddio ei gyn-ffrind David Eves, 43 oed, wedi ffrae.

Roedd Rogers wedi torri 52 o esgyrn Mr Eves yn ystod yr ymosodiad yn fflat Mr Eves ym Maglan, Port Talbot.

Clywodd y llys fod Rogers wedi oedi yng nghanol yr ymosodiad, cynnau sigarét, ei rhoi i Mr Eves a gofyn i ddau ffrind dynnu llun ohono yn dal pen ei ddioddefwr cyn ei ddyrnu a'i gicio i farwolaeth.

'Atgas'

Dywedodd y Barnwr Ustus Spencer: "Roedd hwn yn ymosodiad atgas ac fe dynnoch chi lun i gofio'r digwyddiad.

"Fe wnaethoch chi ddyrnu, cicio a sathru ar eich dioddefwr yn ystod yr ymosodiad milain parhaus."

Cafodd y ddau ddyn dynnodd y llun eu harestio ond ni chynigwyd unrhyw dystiolaeth yn y llys.

Bydd rhaid i Rogers aros yn y carchar am o leiaf 16 blynedd ac wyth mis.

Wedi'r achos dywedodd teulu Mr Eves: "Does dim byd all ddod ag e'n ôl.

"Ond roedden ni yn y llys ar ei ran ac mae hynny wedi bod yn rhyw fath o gysur inni."