Jon Gower yw awdur Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

Published
image copyrightEmyr Young / Llenyddiaeth Cymru
image captionUn o'r beirniaid, Jason Walford Davies, yr enillydd Jon Gower, a'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews

Mewn seremoni arbennig yng Nghaerdydd nos Iau fe gafodd enillwyr Gwobrau Llyfr y Flwyddyn eu hanrhydeddu.

Am y tro cyntaf roedd adrannau yn gystadleuaeth ac felly roedd tri enillydd yn Gymraeg ac yn Saesneg gydag un o'r tri yn cipio'r brif wobr yn y ddwy iaith.

Enillydd y wobr Gymraeg am y ffuglen orau a'r brif wobr oedd Jon Gower am ei nofel Y Storïwr.

Mae'r nofel yn dilyn hynt a helynt Gwydion McGideon, bachgen ifanc sy'n meddu ar ddawn dweud anhygoel, wrth iddo ddilyn trywydd sy'n arwain at ei elyn pennaf.

Y panel beirniadu Cymraeg oedd Dr Jason Walford Davies, Bethan Mair Hughes a Kate Woodward

Roedd Jon Gower, sy'n wreiddiol o Lanelli, yn un o feirniaid y gystadleuaeth i awduron Saesneg yn 2011.

John Morris-Jones (Gwasg Prifysgol Cymru) gan Allan James gipiodd y wobr am y gyfrol orau yn yr adran Ffeithiol Greadigol, a Siarad trwy'i het (Cyhoeddiadau Barddas) gan Karen Owen oedd y gyfrol fuddugol yn yr adran farddoniaeth.

Karen Owen enillodd wobr Barn y Bobl Golwg360 hefyd.

Roedd enillydd pob adran yn derbyn £2,000 yr un a'r awdur buddugol yn derbyn £6,000 yn ychwanegol.

Saesneg

Patrick McGuinness oedd prif enillydd y wobr Saesneg gyda'i nofel a ddaeth yn fuddugol yn y categori Ffuglen, The Last Hundred Days (Seren).

Yn y nofel hon aiff yr awdur â'i ddarllenwyr i Bucharest 1989, byd llawn gormes a llygredd ond sydd yr un pryd yn llawn harddwch ac angerdd.

Richard Gwyn oedd enillydd yr adran Ffeithiol Greadigol yn Saesneg gyda'i gyfrol The Vagabond's Breakfast (Alcemi), a Chynfardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis, oedd enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias yn Saesneg am ei chyfrol Sparrow Tree (Bloodaxe Books).

Roedd hi'n noson lwyddiannus iawn i feirdd wrth i Philip Gross, cyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, ddod i'r brig ym mhleidlais Barn y Bobl yn Saesneg, The People's Choice.

'Ystod ehangach'

Y Panel Beirniaid Saesneg eleni oedd Dr Spencer Jordan, Dr Sam Adams a Trezza Azzopardi.

"Mae wedi bod yn braf iawn cael gwobrwyo ystod ehangach o awduron eleni yn dilyn cyflwyno categorïau i'r gystadleuaeth," meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru.

"Hoffwn longyfarch yr holl awduron eraill hefyd. Mae cyrraedd y Rhestr Fer yn gryn gamp ac mae'r cyfrolau gwych ar y rhestr yn adlewyrchu safon uchel y byd cyhoeddi yng Nghymru heddiw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol