Pasport: Ffrae am waith ychwanegol

Cyhoeddwyd
Swyddfa Pasport Casnewydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hanner y 300 o staff yng Nghasnewydd wedi colli'u gwaith

Mae undeb y PCS wedi beirniadu'r Swyddfa Pasport am gynnig taliad goramser i staff yng Nghasnewydd ddeuddydd wedi i ddeg o staff yno gael eu diswyddo.

Roedd bygythiad i gau'r swyddfa yn gyfan gwbl yn 2010, ond fe wnaed y penderfyniad yn hytrach i ddiswyddo hanner y 300 o staff, deg ohonyn nhw'n orfodol.

Nawr mae'r undeb yn dweud bod y staff sydd ar ôl yn cael eu hannog i weithio oriau ychwanegol, ac fe fydd y swyddfa'n cael ei hagor ar ddyddiau Sadwrn yn ogystal.

Yn ychwanegol i hyn, mae penaethiaid y swyddfa yn hysbysebu pedair swydd ar lefel lle collodd ugain o staff eu swyddi'n ddiweddar ac mae cynlluniau ar y gweill hefyd i gyflogi nifer amhenodol o staff ychwanegol.

'Gwarthus'

Dywedodd Paul McGoay o undeb y gweithwyr cyhoeddus a masnachol, y PCS:

"Mae'n warthus bod rheolwyr yn annog staff i weithio oriau ychwanegol pan maen nhw newydd haneru'r gweithlu yng Nghasnewydd, gan gynnwys deg o ddiswyddiadau gorfodol.

"Fe ddaeth y cynnig ddeuddydd yn unig wedi i'r llythyrau diswyddo gael eu cyflwyno.

"Rydym wedi dadlau ar hyd yr amser y byddai'n amhosib cadw gwasanaeth effeithlon a dibynadwy yn sgil toriadau mor llym.

"Nid yw'n rhoi boddhad i ni gael ein profi'n gywir yn y modd yma.

"Mae'n anhrefn yng Nghasnewydd, ac mae'n digwydd drwy'r Swyddfa Gartref gan arwain at bleidlais ymysg ein haelodau am weithredu diwydiannol.

"Rydym yn annog staff y Swyddfa Pasport i wrthod gweithio oriau ychwanegol - nid yn unig am na ddylai'r staff achub cam y rheolwyr am y smonach y maen nhw wedi ei greu, ond hefyd am fod y PCS yn gweithredu gwaharddiad ar oriau goramser fel rhan o'r anghydfod gyda llywodraeth y DU dros bensiynau, swyddi a chyflog."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol