BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad: Trên oddi ar y cledrau

Published
image captionCafodd pedair injan dân eu hanfon i'r safle ger Treletert
Nos Iau daeth trên oddi ar y cledrau yn Sir Benfro ar ôl taro yn erbyn gwartheg.
Dywedodd y gwasanaeth tân mai trên teithwyr oedd yn y ddamwain ger Treletert tua 7pm.
Roedd y trên Arriva yn teithio o Gaerloyw i Harbwr Abergwaun.
Digwyddodd y ddamwain rhwng Treletert a Chas-blaidd.
Aeth pedair injan dân o Hwlffordd, Abergwaun ac Aberdaugleddau ac roedd yr heddlu yn bresennol.
Credir fod tua 30 o deithwyr ar y trên ar y pryd, ond deellir nad oes unrhyw un wedi cael anaf.
Mae'r digwyddiad wedi amharu ar drenau yn yr ardal, a does dim gwasanaeth rhwng Clarbeston Road a Harbwr Abergwaun.
Nid oes amcan ar hyn o bryd pa bryd fydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau, ond mae bysus yn cludo teithwyr rhwng y ddau le.