Ardal Eisteddfod Bro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd

Dyma fap o ardal yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg eleni yn dangos lleoliadau pwysig yr ŵyl a gwybodaeth isod am fanylion cyrraedd y Maes.

Map o ardal yr Eisteddfod

Mae'r trefnwyr yn eich annog i ddilyn yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau er mwyn osgoi tagfeydd a thrafferthion.

Mewn car

O'r gorllewin bydd trafnidiaeth yn cael ei gyfeirio oddi ar draffordd yr M4 ar gyffordd 35 Pencoed gan fynd trwy Ewenni a'r ffordd arfordirol i ddod i faes parcio y de gan droi i'r chwith yn y fynedfa. Bydd y maes parcio yma ar gyfer trafnidiaeth o'r gorllewin, o ardaloedd fel Abertawe, Caerfyrddin ac Aberystwyth

O'r dwyrain a gogledd Cymru, bydd trafnidiaeth yn cael ei gyfeirio i gyffordd 33 yr M4, yna, yr A4232 i Groes Cwrlwys, Caerdydd ac yna am Y Barri, Saint Athan a Llanilltud Fawr. Bydd ceir yn cael eu cyfeirio i faes parcio'r dwyrain gan i'r chwith. Dyma'r maes parcio ar gyfer trafnidiaeth o Gaerdydd, y Cymoedd a'r Dwyrain.

Dylai ymwelwyr anabl ddilyn yr arwyddion ar gyfer parcio anabl, sy'n arwain i faes parcio'r dwyrain o bob cyfeiriad. Dim ond un fynedfa sydd i'r Maes eleni ac mae'r maes parcio anabl wedi'i leoli'n agos at y fynedfa hon.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am ddod i'r Maes drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae'r Eisteddfod a Chyngor Bro Morgannwg wedi rhoi tabl amser bysiau gwennol at ei gilydd. Bydd y bysiau'n cwrdd â threnau yng ngorsaf Llanilltud Fawr ac yn teithio i'r Maes. Bydd gwasanaeth cyffelyb yn rhedeg rhwng y Maes a'r Bontfaen. Cost y bws fydd £2 un ffordd. Mae mwy o fanylion ar wefan Yr Eisteddfod.

Beic

Os ydych chi am ddod i'r Maes ar gefn beic, mae'r Eisteddfod yn darparu 400 o leoedd i gloi beiciau ger y Ganolfan Groeso a'r brif fynedfa.