Arbrofi gyda threfn newydd o weinyddu cyfiawnder

  • Cyhoeddwyd
Bydd paneli o bobl yn cael eu sefydlu er mwyn rhoi mwy o lais i gymunedau
Disgrifiad o’r llun,
Bydd paneli o bobl yn cael eu sefydlu er mwyn rhoi mwy o lais i gymunedau

Delio yn fwy effeithiol gydag achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol yw un o brif amcanion papur gwyn ar gyfiawnder troseddol gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener.

Mae ardal Heddlu'r Gogledd ymhlith 15 ym Mhrydain fydd yn arbrofi â threfn newydd o weinyddu cyfiawnder.

Yn benodol fe fydd hyn yn digwydd yng ngogledd Sir Ddinbych.

Bydd paneli o bobl yn cael eu sefydlu er mwyn rhoi mwy o lais i gymunedau wrth benderfynu sut y dylai rhai troseddwyr gael eu cosbi.

Yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder, bydd y paneli'n helpu penderfynu pa gamau y bydd troseddwr yn eu cymryd o fewn y gymuned fel rhan o'r gosb.

'Canol Oesoedd'

Ond dywedodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd, fod y cynlluniau'n adleisio "cyfnod y Canol Oesoedd".

"Dwi'n credu y dylid ymgynghori â'r gymuned ond dwi ddim yn hoffi'r syniad o'r paneli cymunedol yn rhedeg yn gyfochrog gyda'r system bresennol".

Mae Julianna Hughes newydd ymddeol ar ôl bod ar fainc ynadon heddwch Caerfyrddin am chwarter canrif.

Dywedodd wrth Radio Cymru: "Mae'n bwysig iawn pwy fydd ar y paneli ond dwi'n siŵr y bydd y dewis yn ddoeth.

"Bydd cael ynad heddwch yn eu mysg yn help yn sicr.

'Trylwyr'

"Rhaid sicrhau hyfforddiant trylwyr i'r panelwyr. Mae 'na lawer o hyfforddiant yn digwydd, ond ddim cymaint â phan ymunais i â'r fainc".

Dywedodd Arfon Jones, cyn-blismon sy'n gynghorydd sir yn Wrecsam, wrth Radio Cymru: "Dwi'n poeni am yr hyfforddiant sydd angen ar y panelwyr.

"Ond dwi'n barod i groesawu unrhyw beth allai wella'r sefyllfa".

Gobaith gweinidogion yw y bydd modd i droseddwyr ymddangos o flaen llys o fewn dyddiau - neu oriau mewn rhai achosion - yn hytrach na rhai misoedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol