Glaw a llifogydd: Rhybudd ucha'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sam Ebenezer
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Nhalybont, Ceredigion, ym mis Mehefin

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren, y rhybudd uchaf, am law trwm yn y rhan fwyaf o Bowys a gogledd Sir Fynwy ddydd Gwener.

Fe allai hyd hyd at 30mm o law ddisgyn mewn cyfnod byr iawn a gallai hyn arwain at lifogydd lleol oherwydd draeniau'n gorlifo, a dŵr ar wyneb y ffyrdd.

Hefyd mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn o law ar gyfer dydd Gwener.

Mae hwn yn effeithio ar siroedd Blaenau Gwent, Pen-y-bont, Caerffili, Caerdydd, Sir Fôn, Ceredigion, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg, Wrecsam, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Y Fflint ac Ynys Môn.

Monitro

Dywedodd yr asiantaeth eu bod yn monitro'r tywydd a lefelau afonydd ac y bydden nhw'n cyhoeddi rhybuddion mwy penodol fel bo'r angen.

Eisoes mae swyddogion yr asiantaeth wedi bod yn gwirio'r amddiffynfeydd rhag llifogydd.

Daeth rhybudd hefyd i bobl beidio â cherdded na gyrru drwy ddŵr llifogydd, gan fod risg i iechyd.

Peryglus

Bydd amgylchiadau gyrru yn beryglus mewn sawl man ddydd Gwener.

Cyngor yr asiantaeth yw y dylai pobl wrando ar ddarllediadau tywydd am y wybodaeth ddiweddaraf yn eu hardaloedd nhw.

Gall pobl hefyd ymweld â gwefan yr Asiantaeth am wybodaeth neu ffonio'r llinell gymorth arbennig ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol