Cyffur: Rhybudd i rieni a'u plant

Cyhoeddwyd
Mephedrone
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cyffur Mephedrone ei wahardd yn 2010

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio rhieni a'u plant am beryglon y cyffur Dosbarth B anghyfreithlon Mephedrôn sy'n cael ei adnabod yn gyffredin fel 'Miaw Miaw'.

Powdr gwyn neu lwydwyn crisialog yw'r cyffur hwn.

Yn wreiddiol, cafodd ei werthu fel dewis amgen cyfreithlon i gocên ac amffetamin, ond ym mis Ebrill 2010, daeth yn anghyfreithlon i'w werthu neu feddu arno.

Mae Mephedrôn yn gwneud i ddefnyddwyr deimlo'n ewfforig, yn effro iawn ac yn siaradus, ond mae rhai defnyddwyr yn teimlo'n bryderus ac yn baranoid.

Nid yw'r holl sgil effeithiau hir dymor yn hysbys ar hyn o bryd ond mae'n rhwydd i bobl fynd yn gaeth iddo.

'Sgil effeithiau difrifol'

"Mae yna sgil effeithiau difrifol yn gysylltiedig â defnyddio Miaw Miaw," meddai'r Prif Arolygydd Richard Lewis.

"Gall y rhain gynnwys trawiad ar y galon, ffitiau, chwysu a pharanoia.

"Mae yna rai arwyddion y gallwch edrych allan amdanynt ar ôl i rywun ddefnyddio cyffuriau, sy'n cael ei adnabod fel y broses o 'ddod i lawr'.

"Gall defnyddwyr fod yn emosiynol iawn a gall rhai ymddwyn yn eithaf ymosodol. Mae'r cyffur hefyd yn atal archwaeth a'r angen am gwsg a gall defnyddwyr ddioddef diffyg cwsg a diffyg maeth yn gyflym.

"Bydd defnyddwyr hefyd yn datblygu arogl unigryw sy'n gwynto'n debyg i wrin cath.

"Ni fyddant yn gallu ei arogli arnyn nhw'u hunain, ond drwy chwysu, bydd modd ei arogli ar groen, dillad a gwallt.

"Ond ar wahân i'r peryglon iechyd, gall cael eich dal â Meow Meow yn eich meddiant olygu dedfryd o hyd at bum mlynedd yn y carchar.

"Gall euogfarn am drosedd cyffuriau hefyd eich atal rhag teithio i wledydd estron a chyfyngu'r mathau o swyddi y cewch ymgeisio amdanynt".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol