Carchar am herwgipio ac ymosod

  • Cyhoeddwyd
Polish attackFfynhonnell y llun, NWP
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aaron Roberts, Mark Hughes, Daniel Morgan a Sion Evans (gyda'r cloc) ddedfrydau dan glo am yr ymosodiad

Cafodd pedwar dyn eu carcharu am ymosod ar ddyn o Wlad Pwyl ar ôl cynnig pas adre iddo.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Mariusz Lyczak, 29 oed, wedi methu â chael tacsi adre wedi noson allan ym Mangor.

Cafodd gynnig pas gan bedwar dyn ond yn lle mynd ag ef adre aeth y pedwar i faes parcio anghysbell cyn ymosod arno gyda photel cyn ei ddyrnu a'i gicio yn ei ben.

Cyn gwneud hyn roedd y pedwar wedi siarad â'i gilydd yn Gymraeg.

Cafodd Aaron Roberts, 26 oed, Mark Hughes, 24, a Daniel Morgan, 22, eu carcharu am bedair blynedd yr un.

'Parlysu'

Fe gafodd Sion Evans, 19, ddedfryd o dair blynedd.

Roedd y pedwar i gyd o Gaernarfon wedi cyfaddef iddyn nhw herwgipio ac anafu Mr Lyczak ym Mangor.

Wrth eu dedfrydu, dywedodd y Barnwr Winston Roddick QC wrth y pedwar: "Mae'n rhaid ei fod wedi ei barlysu gan ofn.

"Fwy na thebyg ei fod yn meddwl bod yr iaith Gymraeg yn iaith creulondeb a thrais."

Daeth croeso i'r dedfrydau gan Heddlu'r Gogledd, a dywedodd y Ditectif Gwnstabl Matthew Corcoran:

"Rwy'n credu bod hyn yn gyrru neges glir na fydd Heddlu'r Gogledd na'r llysoedd yn caniatau trais fel hyn ar strydoedd gogledd Gwynedd.

"Hoffwn dalu teyrnged i'r dioddefwr am ei ddewrder yn ystod y profiad ofnadwy yma, a hoffwn dawelu ofnau'r cyhoedd bod digwyddiadau treisgar fel hyn yn bethau prin iawn yng Ngogledd Cymru."