Gwahardd gyrrwr heb dystiolaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Mr Alghadban ei apêl yn Llys Ynadon Llandudno

Mae Cyngor Conwy yn wynebu bil cyfreithiol ac un arall am iawndal o bosib wedi iddyn nhw wahardd gyrrwr tacsi heb unrhyw dystiolaeth yn ei erbyn.

Cafodd Abbas Alghadban, 39 oed, lythyr yn ei orchymyn i ildio'i drwydded dair wythnos wedi i fenyw gwyno i'r heddlu.

Ers Mai 4 mae Mr Alghadban wedi byw ar fudd-daliadau ond ddydd Gwener fe gafodd ei fathodyn yn ôl cyn ailafael yn ei yrfa.

Roedd Ynadon Llandudno wedi cadarnhau ei apêl yn erbyn y gwaharddiad wedi i'r cyngor ddweud na fydden nhw'n gwrthwynebu'r apêl.

Dywedodd ei gyfreithiwr Richard Williams fod y gwaharddiad wedi ei gyflwyno heb air o eglurhad - a heb i Mr Alghadban gael ei holi o gwbl.

Ni chafodd gyfle i wadu'r cyhuddiad tan bedair wythnos wedi iddo gael ei wahardd.

Dim camau

Roedd menyw ifanc wedi cwyno bod gyrrwr tacsi wedi cyffwrdd â hi yn amhriodol ar ei choes yn ystod taith o glwb nos lleol ar Ebrill 9.

Nid oedd wedi adnabod y gyrrwr ond dywedodd ei fod yn edrych fel petai o dras y Dwyrain Canol ac ni wnaeth y gŵyn tan dair wythnos wedi'r digwyddiad.

Ni chymerodd yr heddlu unrhyw gamau.

Yn ei gartref ddydd Gwener dywedodd Mr Alghadban, a gafodd ei eni yn Syria, ei fod wedi ei syfrdanu a'i wylltio oherwydd yr hyn ddigwyddodd gan fod y dystiolaeth ar gael yn dangos nad oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Ddim yn gweithio

Wrth wirio cofnodion, cadarnhawyd nad oedd yn gweithio y tu allan i glwb nos y Boulevard y noson honno, ac ni ddaeth yr heddlu i'w weld.

Dywedodd Alan Cureton, ysgrifennydd Cymdeithas Gyrwyr Tacsi Llandudno, ac aelod o bwyllgor Grŵp Gyrwyr Tacsi Conwy, y byddai'n trafod y driniaeth gafodd Mr Alghadban.

Roedd wedi ei syfrdanu a'i dristáu, meddai, o glywed sut y gweithredodd y cyngor.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol