Mapio digidol yn canfod hen goed

  • Cyhoeddwyd
Coetir hynafolFfynhonnell y llun, Comisiwn Coedwigaeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynnydd yn eu harwynebedd yn golygu bod mwy na 30% o holl goetiroedd Cymru yn rhai hynafol.

Mae arolwg cenedlaethol o goetiroedd hynafol Cymru wedi nodi miloedd o hectarau o'r 'henebion byw' oedd heb eu darganfod o'r blaen.

Mae'r Rhestr Coetiroedd Hynafol newydd yn dangos fod 95,000 hectar o goetir hynafol yng Nghymru erbyn hyn - cynnydd o fwy na 50% ers y cofnod diwethaf wyth mlynedd yn ôl.

Y rheswm dros y cynnydd enfawr yn y coetiroedd gwerthfawr a phrin ers yr amcangyfrif diwethaf yw bod mapiau digidol cywirach, a dulliau mwy cain, ar gael, sy'n gallu cofnodi ardaloedd newydd ar ben y 62,000 ha a nodwyd o'r blaen.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths a lansiodd y rhestr fod coetiroedd hynafol yn un o asedau mwyaf gwerthfawr Cymru.

'Gwella bioamrywiaeth'

"Nid darnau mewn amgueddfa sydd angen eu cadw yw'r rhain, maen nhw'n ased gwerthfawr gyda manteision ehangach," meddai Mr Griffiths.

"Drwy eu rheoli'n sensitif ac yn gynaliadwy, mae coetiroedd hynafol yn gallu cynhyrchu pren a swyddi a chyfrannu at economi Cymru yn ogystal â gwella bioamrywiaeth, cadw carbon a rhoi cynefinoedd amrywiol sy'n ychwanegu at ein tirluniau ysblennydd."

Credir bod ardaloedd lle mae'r coetiroedd hynafol wedi bod o dan goed ers o leiaf 400 mlynedd ac efallai'n dyddio'n ôl hyd yn oed i 'goedwig wyllt' wreiddiol Cymru.

Mae'r cynnydd yn eu harwynebedd yn golygu bod mwy na 30% o holl goetiroedd Cymru yn rhai hynafol.

Comisiynwyd y rhestr newydd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwald Cymru gyda chefnogaeth Coed Cadw sy'n berchen coetir Cwm George a Casehill.

Coetiroedd hynafol yw ein safleoedd cyfoethocaf a mwyaf pwysig sy'n cynnal amrywiaeth eang iawn o bryfed, adar, anifeiliaid, blodau a choed ac sy'n gartref i fwy o rywogaethau o dan fygythiad nag unrhyw gynefin arall yn y DU.

Bydd y rhestr newydd o help i gadw coetiroedd hynafol rhag cael eu datblygu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol